Nyheder

Prisen pr. undervisningstime er faldet med 21 procent

På ti år er det beløb, som anvendes pr. undervisningstime pr. elev, faldet fra 82 kr. til 65 kr. Det svarer til en reduktion på 21 procent.

Folkeskolereformen, som blev implementeret i 2014, medførte en betydelig forøgelse af elevernes timetal.

Dette er kun i begrænset omfang blevet finansieret gennem tilførsel af nye ressourcer. Og dertil kommer, at der i årene op til folkeskolereformen blev gennemført betydelige besparelser på folkeskoleområdet.

Siden skoleåret 2009/2010 er det beløb, som anvendes pr. undervisningstime pr. elev, faldet fra 82 kr. til 65 kr. Det svarer til en reduktion på 21 procent.

Læs analysenotatet om prisen pr. undervisningstime pr. elev

Målgruppe