Pressemeddelelser

Bondo: Danske lærere skal have den bedst mulige uddannelse

Vi skal være ambitiøse i forhold til uddannelsen af de lærere, der er helt afgørende for en god skole, siger Anders Bondo efter ny evaluering af læreruddannelsen.

Folkeskolen udgør fundamentet i vores uddannelsessystem. Derfor skal vi være ambitiøse i forhold til uddannelsen af de lærere, der er helt afgørende for en god skole, lyder det fra Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, efter at den endelige evaluering af læreruddannelsen blev offentliggjort tirsdag. 

- Lærerne i dagens folkeskole er kompetente og engagerede, men kravene til lærerne er steget voldsomt, og de kommende lærere skal rustes bedre til de udfordringer og krav, som de kommer til at stå over for. Derfor er behov for et afgørende kvalitativt løft af læreruddannelsen, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter: 

- Læreruddannelsen er ændret flere gange de seneste mange år. Der har været mange justeringer, men evalueringen af læreruddannelsen viser, at vi har brug for at tænke afgørende nyt og hæve ambitionsniveauet.

Internationale erfaringer

Anders Bondo Christensen opfordrer til, at vi bruger de nordiske erfaringer. Finland, Island og Norge har alle valgt at prioritere læreruddannelse ved at gøre den til femårig uddannelse på kandidatniveau. De finske erfaringer er særligt interessante, da Finland for mange år siden valgte at opprioritere læreruddannelsen.

- Lad os se på, hvordan de andre nordiske lande har udviklet læreruddannelsen. I Finland har man med stor succes indført en praksisnær kandidatuddannelse, og vi kan se, at den ruster de kommende lærere langt bedre til arbejdet i grundskolen. De erfaringer kan vi med fordel se på, hvis vi skal give lærerne den bedst mulige uddannelse herhjemme. Vi skal ikke bare kopiere den finske uddannelse, men vi kan hente meget inspiration, siger Anders Bondo Christensen.

Som væsentlige sidegevinster oplever man i Finland, at der er meget stor ansøgning til læreruddannelsen, frafaldet fra uddannelsen er langt mindre end frafaldet i Danmark, og langt færre nyuddannede vælger lærerfaget fra.

Danmarks Lærerforening opfordrer til, at politikerne arbejder for, at den fremtidige læreruddannelse bliver en kandidatuddannelse, der gennemføres i et samarbejde mellem professionshøjskolerne og universiteterne for på den måde at kombinere styrkesiderne ved de to uddannelsesinstitutioner.