Nyheder

Opråb til ny regering: Der er brug for mere tid til folkeskolens elever

En kommende regering må gøre alt for at vende udviklingen og styrke den fælles folkeskole, skriver Danmarks Lærerforenings Anders Bondo og Per Christensen fra 3F.

Af Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, og Per Christensen, formand for 3F.

En stærk folkeskole med undervisning af høj kvalitet er afgørende for vores børns fremtid – uanset hvilken social baggrund de har. Men folkeskolen er udfordret af et misforhold mellem de opgaver, vi forventer, den løser, og de ressourcer, vi er villige til at betale for det. En ny regering må sikre folkeskolens muligheder for at løse sin vigtige opgave. 

De nordiske lande er med rette berømmet for vores samfund præget af høj velfærd, demokrati og lighed. En velfungerende folkeskole er den vigtigste forudsætning for, at vi kan holde fast i den samfundsmodel. I folkeskolen uddanner vi kompetente borgere, som kan finde vej – ikke bare i uddannelsessystemet men også i deres eget liv.

Det er i folkeskolen, at vi sikrer alle børn lige muligheder i livet – via en undervisning, hvor alle elever udfordres og lærer nyt, uanset hvilke forudsætninger de møder op med. Det er i folkeskolen, at vi bedst sikrer et levende demokrati, der gør vores børn til aktive deltagere. Og det er i folke­skolen, vi sikrer sammen­hængskraft i samfundet, fordi den er stedet, hvor børn og forældre fra alle samfunds­lag mødes og oplever sig som del af et forpligtende fællesskab. Folkeskolen er den smeltedigel, hvor vores fællesskab smedes.

Folkeskolen står lige nu over for en række alvorlige udfordringer. I løbet af de sidste ti år er 16 procent af lærerstillingerne i folkeskolen blevet nedlagt, mens elevtal­let kun er faldet med syv procent. I samme periode har de tilbageværende lærere fået mere travlt, fordi elev­ernes undervisningstid er øget med 36 procent med folkeskolereformen. Dertil kommer, at folke­skolen også skal rumme elever med særlige udfordringer, der tidligere gik i specialklasser.

De nødven­­dige ressourcer til at løse skolens stigende udfordringer er kort sagt ikke fulgt med. Det er en helt skæv udvikling i en tid, hvor kravene til de unge skærpes, når de forlader skolen. Der er brug for mere tid til børnene. Ikke mindre. Denne negative udvikling har desværre betydet, at både forældre og lærere i stigende grad vælger folkeskolen fra. Hvert femte barn i Danmark går i dag i en privatskole. Hvis folkeskolen er stedet, hvor elever fra alle dele af samfundet mødes, nærmer vi os en situation, hvor det kan diskuteres, om vi overhovedet har en folkeskole i Danmark.

Fælles­skab­­ets skole er truet, og det får ikke mindst betydning for de mest udsatte elever. Konsekvenserne ser vi allerede. Danmark er i dag dårligere til at bryde den sociale arv end for 10 år siden.

Dén udvikling må en ny regering gøre alt for at vende. Vi skal give alle børn muligheder for at få et godt liv som aktive deltagere i samfundet, og her er en styrkelse af folkeskolen helt afgørende. Det kræver, at der er politisk vilje til at sikre folkeskolen ressourcer, der gør, at den har mulighed for at løse sine opgaver.

Regeringen bør bakke helhjertet op om den ”Ny Start”, der er aftalt mellem KL og Danmarks Lærerforening. Folkeskolen skal have et markant økonomisk løft, som sikrer, at alle børn kan få velforberedt undervisning af høj kvalitet, som tager udgangspunkt i den enkelte elev. Læreren må sikres tid til at forberede – og følge op på - undervisningen, så den kan udformes efter børnenes forskellige behov. Det kræver et loft på maksimalt 25 undervisningstimer om ugen og ansættelse af flere uddannede lærere.

Målet er bedre rammer for folkeskolen, som sikrer tid til det enkelte barn og øger under­vis­ningens kvalitet. Det vil gøre folkeskolen mere attraktiv både for lærerne og for eleverne og deres forældre. Kun på den måde kan vi styrke folkeskolen som fælles­skabets skole. Vi har ikke råd til at vente til den dag, hvor folkeskolen ikke længere er det naturlige førstevalg.

Debatindlægget er bragt i Berlingske den 20. juni 2019.