Pressemeddelelser

Regeringsaftale peger i den helt rigtige retning

Mette Frederiksen forpligter sig sammen med radikale, SF og Enhedslisten på klare forbedringer i folkeskolen i ny politisk aftale.

Danmarks Lærerforening byder klare visioner for folkeskolen i aftalen om ny regering velkomne. Blandt andet forpligter Socialdemokratiet og partierne bag den nye regering sig på at bakke aktivt op om ”Ny Start”-samarbejdet mellem Danmarks Lærerforening og KL.

- Det er en solid aftale, der ligger til grund for den nye regering, og der er ingen tvivl om, at vi med den som udgangspunkt sammen kan løse nogle af de knuder på folkeskoleområdet, som må og skal løses. Vigtigst er det, at regeringen forpligter sig til at bakke aktivt op om samarbejdet mellem os og KL. Det er helt centralt, at vi med regeringens opbakning kommer i hus med nødvendige aftaler på folkeskoleområdet”, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

I aftalen står blandt andet, at "der er brug for et tæt samarbejde om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet. Derfor vil en ny regering aktivt bakke op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en ”Ny Start”."

- Det er helt centralt, at regeringen også forpligter sig til at afsætte ressourcer til, at Danmarks lærere kan give børnene ordentlig undervisning. Det har i mange år været alt for svært med de rammer, der har været. Derfor mener jeg klart, at aftalen peger i den helt rigtige retning, siger Anders Bondo Christensen.

Før valget tilkendegav både SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet, at de ville afsætte et årligt milliardbeløb som opbakning til, at KL og Danmarks Lærerforening kan komme i mål med aftalen om ”Ny Start” og herunder en ny arbejdstidsaftale. Det er der i høj grad brug for, da 16 procent af lærerstillingerne er nedlagt i løbet de seneste 10 år. Det er ifølge Danmarks Lærerforening netop disse intentioner, der nu er en del af grundlaget for den nye regering.

- Rammerne for lærernes undervisning skal forbedres. Og det er der nu en klar politisk enighed om. Den udmønter sig forhåbentligt i såvel økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL og i den kommende finanslov. Og det er der nu klar politisk enighed og vilje til. I Danmarks Lærerforening er vi helt klar til et solidt og forpligtende samarbejde med KL og regeringen, så vi én gang for alle får folkeskolen tilbage på sporet. Til gavn for børnene, der har krav på undervisning af høj kvalitet, siger Anders Bondo Christensen.

I regeringspapiret fremgår det også, at regeringen vil afskaffe de nationale test i de mindste klasser, ligesom den vil sætte nationale test i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder.

- Det er jo hjerteblod for os, at de nationale test bliver stoppet. De har været misvisende og direkte fejlbehæftede, og de er medvirkende til den præstationsstruktur, der presser mange børn og unge i dag. Derfor er det helt afgørende at vi stopper dem hurtigst muligt. Vi deltager meget gerne i arbejdet med at finde et alternativ, siger Anders Bondo Christensen.