Pressemeddelelser / Nyheder

Velkommen til Danmarks nye undervisningsminister – vi får travlt

Danmarks Lærerforening ser frem til et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Pernille Rosenkrantz-Theil, der netop er udpeget til undervisningsminister.

Statsminister Mette Frederiksen har netop præsenteret den nye regerings ministerhold. Danmarks Lærerforening ønsker den nye regering tillykke og god arbejdslyst. Især samarbejdet med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil er der stor forventning til.

”Tillykke til Pernille Rosenkrantz-Theil. Jeg kender Pernille som en dreven og ambitiøs politiker, og det er lige det, vi har brug for i folkeskolen. Pernille har igennem sin tid på Christiansborg udvist stor interesse og engagement for folkeskolen. I sine første udtalelser i medierne slår vores nye minister fast, at folkeskolen skal prioriteres økonomisk, og lærernes tillid skal genetableres. Jeg vil gerne give håndslag på, at vi vil gøre, hvad vi kan, for at ministeren kan lykkes med de dagsordner og ser frem til et både tillidsfuldt og tæt samarbejde med ministeren”, siger formand i Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen.

Ministerens udtalelser ligger i god tråd med den politiske forståelse, som partierne bag regeringen har aftalt. Her understreger de, at de vil bakke aktivt op om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en ”Ny Start”, hvor målet er at styrke folkeskolen. ”Vi skal arbejde tæt sammen om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet”, står der direkte formuleret i den fælles politiske forståelse.

”I valgkampen understregede partierne bag regeringen sammen med Alternativet, at der er behov for en investering i milliardklassen, og nu understreger vores nye minister også behovet for at prioritere folkeskolen. Det er et supergodt signal. Jeg ser frem til, at vi hurtigst muligt efter sommerferien sætter os sammen, smøger ærmerne op og etablerer et godt samarbejde om det fælles mål at lave den bedste folkeskole til vores børn. Vi er parate til at tage vores del af ansvaret”, siger Anders Bondo Christensen.

”Danmarks skal være verdens bedste land at være barn i”. Det er regeringens grundlag. Det er en god retningspil for at løse de udfordringer, der er i folkeskolen. For mange unge farer vild i deres eget liv. Det er vigtigt, at børnene i folkeskolelen møder lærere, der har tid til dem. Vi skal være bedre til at løfte børn, der vokser op i udfordrede familier.  De skal møde lærere, der har mulighed for at tage hånd om deres særlige udfordringer. Når kommunerne har nedlagt 16 procent af lærerstillingerne, mens elevtallet kun er faldet med 7 procent, og der samtidig er skruet voldsomt op for timetallet, har det naturligvis konsekvenser.

”Jeg kan garantere den nye minister, at de danske lærere er dybt engagerede i deres vigtige arbejde, og de gør, hvad de kan, for at levere super god undervisning. Jeg ser meget frem til at arbejde tæt sammen med den nye undervisningsminister om at sikre folkeskolen de nødvendige rammer og ressourcer, så lærerne kan give alle elever en undervisning af høj kvalitet”, siger Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening.

 

Yderligere kommentarer:

Anders Bondo Christensen, formand i Danmarks Lærerforening, telefon 21646293

Jens Dissing Munk, pressechef i Danmarks Lærerforening, telefon 30178874