Nyheder

Folkeskolen skal ikke kun være forældrenes førstevalg - også lærernes

Drop besparelserne på folkeskolen, så den igen bliver lærernes førstevalg, skriver formand Anders Bondo i et debatindlæg i Information.

Andelen af læreruddannede, der fravælger folkeskolen, stiger år for år. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 37 procent af lærerne arbejder nu andre steder end i vores fælles folkeskole.

Vi ser markante rekrutteringsproblemer overalt i landet, selv om der er uddannet lærere nok. Og skolebørnene betaler prisen. Time efter time må de tage til takke med en vikar i stedet for at blive undervist af en uddannet lærer.

Vi ved, at den mest afgørende faktor for elevernes udbytte af undervisningen er en veluddannet og velforberedt lærer. Derfor er dette skred et alvorligt problem for folkeskolen.

For få måneder siden udgav Københavns Professionshøjskole forskningsrapporten ’Når verdens bedste job bliver for hårdt’. Her giver mere end 1.200 lærere deres billede af arbejdet i folkeskolen. Alle respondenter mener enslydende, at manglende tid gør det umuligt at give eleverne den kvalificerede undervisning, de har krav på.

I de senere år har alt for mange lærere oplevet, at de ikke kan være den lærer, de brænder for at være. For en stigende del er konsekvensen, at de søger væk fra folkeskolen. Den udvikling skal vi have vendt.

Derfor skal vi styrke lærernes professionelle råderum og muligheder.

Det handler om at stoppe den massive styring, der sker af skolen og lærernes undervisning. Det handler også om, at der er de nødvendige lærerressourcer til at løse opgaven. De sidste ti år har kommunerne nedlagt mere end 8.000 lærerstillinger. Det svarer til ikke mindre end 16 procent. Elevtallet er ganske vist faldet i samme periode, men her er faldet kun på syv procent.

Lærerne i den danske folkeskole brænder for de børn, der er i klassen. De brænder for at levere den gode undervisning, og de brænder for folkeskolen. Folkeskolen skal gerne være forældrenes naturlige førstevalg, men det forudsætter, at folkeskolen også er lærernes førstevalg. Lad os sammen drøfte, hvordan vi løser den udfordring.

Dette debatindlæg er bragt i Information d. 23. maj 2019.