Nyheder

Undersøgelse om nødundervisning under coronakrisen

Ny undersøgelse fra DLF viser, at nødundervisningen under coronakrisen går ud over kvaliteten af undervisningen. 58 % af lærerne har elever, som ikke deltager i nødundervisningen.

I perioden fra 3. april til 8. april 2020 gennemførte Danmarks Lærerforening en spørgeskemaundersøgelse om nødundervisningen under lukningen af skolerne i marts-april blandt et repræsentativt udsnit af de medlemmer, der arbejder i skoler. Undersøgelsen bygger på svar fra i alt 2035 lærere, som alle har arbejdet med nødundervisning.

Undersøgelsen viser bl.a. at:

  • lærernes nødundervisning ofte er mindre varieret end den almindelige undervisning
  • eleverne har arbejdet mere i forlagenes portaler med færdige forløb
  • mulighederne for at tilpasse undervisningen til den enkelte elev for de fleste lærere er dårligere end normalt
  • mulighederne for at arbejde med tværfaglige forløb for mange lærere er dårligere end normalt.

Besvarelserne viser også, at de fleste lærere oplever at have en god koordinering med elevernes forældre og har haft kontakt til alle deres elever i perioden med nødundervisning.

Over halvdelen af lærerne  - 58 % - har elever, som ikke deltager i nødundervisningen. Disse elever er i vid udstrækning elever med faglige og/eller sociale udfordringer, elever fra udsatte hjem, elever med andet modersmål end dansk og/eller elever med særlige behov.

Omkring to tredjedele af lærerne har elever fra udsatte hjem i deres klasse(r). Undersøgelsen viser, at langt de fleste af disse lærere har gjort forskellige ting for at håndtere eleverne fra udsatte hjem.

Læs analysen om nødundervisning i forbindelse med COVID19-nedlukningen