Nyheder / DLF i medierne

Corona-skolen var en øjenåbner

Af Rasmus Edelberg, formand i Skole & Forældre og Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening

Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Sådan er det også midt i denne triste corona-tid. For mens vi alle kæmper sammen og hver for sig med at komme igennem pandemien, er der lyspunkter, som er værd at holde fast i. Et af lyspunkterne så vi i folkeskolen i de sidste måneder inden sommerferien. Efter en lang og opslidende periode med nedlukning af skolerne og digital nødundervisning åbnede skolerne i nogle helt andre rammer, end både skolebørn, forældre og lærere var vant til. Det blev en forsommer med aha-oplevelser for alle.

Bedre tid til den enkelte elev, mulighed for flere lærere i timerne, mere bevægelse og langt større mulighed for at lave den kreative undervisning, som vi ved, giver et større fagligt udbytte og højere trivsel. Alt sammen noget, der blev muligt, fordi skolerne skulle nytænke skoledagen, da skolerne genåbnede i foråret.

Mange skolebørn oplevede en anderledes inspirerende skoledag med lærere, der i højere grad havde tid til at hjælpe, end de var vant til. Meget undervisning blev rykket udenfor, og klasserne blev mange steder delt op i mindre hold. Skoledagen blev ligeledes afkortet.

For lærerne var det en befrielse at se børnene blomstre op i fællesskaber og i faglige relationer. Lærere, som bedre kunne inspirere og udvikle børnene, fordi de havde rum og tid til at bruge al den faglighed, de har. Mange steder betød genåbningen og de nye rammer og retningslinjer i skolen mindre hold, hvor færre børn til en lærer har skabt rum til faglig udvikling. Kortere skoledage, hvor børnene har haft ro og overskud til at lære og udvikle sig, fordi konflikterne er færre og læreren tilgængelig på en helt anden måde.

Bedre undervisning og højere trivsel

76 procent af forældrene til børn i folkeskolen vurderer, at erfaringerne fra corona-tiden kan bruges til at forbedre undervisningen. Det viser en undersøgelse fra Magasinet Skolebørn. Det samme mener lærerne, der især har været positive over at undervise i mindre hold. I en undersøgelse fra i sommer vurderer 95 procent af lærerne, at undervisningen i mindre hold har haft en positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen. 91 procent af lærerne vurderer tilmed, at det har haft meget positiv eller positiv betydning for elevernes trivsel, at holdene har været mindre.

Vi må ikke misse den gyldne mulighed for at gøre vores fælles skole endnu bedre – især ikke, når vi nu står med det bedste bevis, vi kan fremskaffe: konkrete erfaringer, der er gjort af både forældre, børn og lærere. Her har vi ikke at gøre med en skrivebordsmodel men ”hands-on”-erfaringer fra virkeligheden.

Vi har en rigtig god folkeskole i Danmark. Men den kan blive bedre, hvis vi udvikler skolen i et tæt samarbejde mellem lærere, forældre og beslutningstagere. Derfor appellerer vi hermed til, at man fra politisk hold skal åbne for muligheden for, at skolerne kan tage det bedste fra corona-skolen og gøre til permanente løsninger. Vi taler om muligheden for færre i klasserne, kortere skoledage, mere udeundervisning og flere lærere om eleverne i den konkrete undervisning. Hvis vi som samfund forpasser chancen for at drage nytte af de værdifulde erfaringer fra corona-skolen i foråret, har vi et forklaringsproblem over for vores børn.

Indlægget er bragt første gang i Jyllands-Posten 11. december 2020.