Nyheder

DLF: Vi er klar til nødundervisning

Statsministeren og sundhedsmyndighederne har netop meldt ud, at de ældste elever i 38 kommuner sendes hjem til fjernundervisning foran skærmen frem til juleferien. Lærerne er klar - men Danmarks Lærerforening understreger, at der er tale om en nødløsning.

Erfaringerne med nød- og fjernundervisning fra foråret skal nu endnu engang udfolde sig, når de ældste elever fra 5. klasse op op i 38 kommuner de kommende uger skal undervises foran skærmen. De yngste elever fra 0. til og med 4. klassetrin skal fortsat undervises på skolen – men også som nødundervisning, som det var tilfældet i foråret.

- Lærerne har værdifulde erfaringer fra foråret, og jeg kan garantere, at vi vil bestræbe os på, at alle elever får kvalificeret undervisning. Dog er det meget vigtigt at understrege, at der er tale om nødundervisning. Vi går på kompromis med en række ting, men eleverne får undervisning – og det er vigtigt, siger Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening.

På skolerne må eleverne ikke undervises på tværs af klasser. Eleverne må ikke spise på fællesarealer, og juletraditioner så som gudstjeneste gennemføres ikke. Der skal særligt fokus på afstand, håndvask og rengøring.

- Vi holder motoren i tomgang frem til jul. Så håber vi, at vi kan sætte den i første gear efter nytår. Én ting er at holde eleverne fagligt flydende. Noget helt andet er det vigtige relationsarbejde, der foregår i klasserummet. Det er umuligt at arbejde med relationer og fællesskaber, når man sidder bag hver sin skærm. Derfor er mit klare håb, at vores skolebørn kan komme hurtigt tilbage til klasserne, deres lærere og deres venner, siger Gordon Ørskov Madsen.

Danmarks Lærerforening noterer sig med tilfredshed, at elever med pædagogiske og sociale udfordringer stadig kan komme fysisk på skolerne og modtage undervisning.

Formand Gordon Ørskov Madsen understreger, at et af de centrale nøgleord, for at løse de aktuelle udfordringer med den stigende smitte, er samarbejde:

- Vi har et tæt og solidt samarbejde med de andre parter på skoleområdet om at bekæmpe smitten og samtidig sikre, at vi stadig kan levere undervisning til eleverne. Det tætte samarbejde med blandt andre ministerierne, kommunerne, lederne og forældrene vil vi fortsætte og fremme, til vi sammen er kommet igennem pandemien.

Hjemsendelsen af de ældste elever og nødundervisningen af de yngste træder i kraft onsdag den 9. december og løber indtil videre til efter nytår.

Emner

Målgruppe