Pressemeddelelser / Nyheder

Hver femte lærerstilling er nedlagt

Antal Laerere I Folkeskolen
En ny analyse fra Danmarks Lærerforening viser, at antallet af lærerstillinger er faldet markant over de seneste år.

Fra august 2009 til august 2020 er antallet af lærerstillinger i kommunerne faldet med 10.344. Det svarer til 19 procent – eller lige knapt hver femte lærerstilling. Faldet er sket i en periode, hvor lærernes arbejdsopgave er blevet større og mere kompleks, og det bekymrer formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

”Regnestykket er egentlig simpelt. Hvis lærerne skal levere den gode undervisning til alle elever, så kræver det også tid til den enkelte. Og det er desværre en faktor, som vi i nogen grad mangler ude på skolerne. Derfor er faldet i antallet af lærerstillinger bekymrende. Det gør det sværere at lave velforberedt undervisning, hvor der er tid til at hjælpe alle elever i en klasse, hvis lærerressourcerne mangler”.

Flere lærerstillinger på vej

På finansloven for i år afsatte regeringen 275 millioner kroner stigende til ca. 800 millioner i 2023, som er øremærket flere lærerstillinger i kommunerne. Det er ifølge Danmarks Lærerforening et tydeligt signal om, at man bredt på Christiansborg har anerkendt, at udviklingen skal vendes.

”Folkeskolen ligger uden tvivl regeringen og dens støttepartier på sinde, og det er de øremærkede midler til flere lærere et klart bevis på. Vi har en god dialog, og der er samarbejde om folkeskolens fremtid – også med KL. Men desværre er de afsatte midler langt fra nok til at lukke det store hul, der er opstået over de seneste ti år. Derfor er det vigtigt, at dette første vigtige skridt bliver fulgt op af yderligere initiativer”, siger formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Flere timer og mere inklusion

Reduktionen i antallet af lærerstillinger er sket samtidigt med, at folkeskolens opgaver er øget markant gennem inklusionsloven og gennem en kraftig forøgelse af elevernes timetal. I 2012 blev inklusionsloven vedtaget, hvorved man slusede en stor del af elever med særlige behov, som før gik i specialtilbud, ind i den almindelige folkeskole. Det har givet udfordringer for lærerne, der bruger meget tid på inklusionsopgaven.

”Inklusionsopgaven er en meget vigtig opgave, som lærerne gerne vil løse. Men det skaber stor frustration ude i klasselokalerne, når en enkelt lærer skal undervise en klasse med 25 elever, hvoraf flere elever har særlige behov, der kræver stor opmærksomhed og meget tid. Derfor er det vigtigt, at vi får muligheden for at lave tolærerordninger i nogle timer, så alle eleverne i en klasse får den gode undervisning, som de fortjener. Det kræver flere lærere”, siger Gordon Ørskov Madsen.

I samme periode som antallet af lærerstillinger er faldet 19 procent, er antallet af elever i folkeskolen faldet med ti procent. Faldet i elevtallet kan altså ikke alene forklare de mange nedlagte stillinger i kommunerne.

Læs analyse om nedlagte lærerstillinger 2009-2019

Yderlige info og kontakt:

Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening, via pressechef Jens Dissing Munk, telefon 30178874