Pressemeddelelser

Bredt samarbejde skal forme fremtidens evaluering af folkeskoleelever

Forligspartierne bag folkeskoleforliget har netop meldt ud, at de omdiskuterede nationale test, som vi kender dem i dag, skal afskaffes.

Danmarks Lærerforening bakker helhjertet op om den beslutning og inviterer til samarbejde om, hvad der i fremtiden skal erstatte de nuværende test, hvor lærernes viden og erfaring inddrages.

- De nuværende nationale test har haft en meget uheldig virkning på undervisningen i folkeskolen. Derfor bakker vi op om, at det nuværende system afskaffes, siger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.

Forligspartierne understreger, at der i grove træk er tre behov, som de nationale test skal imødekomme. De skal både være et pædagogisk værktøj, bruges i kommunikationen med forældrene og samtidig være et signal til politikerne om, hvordan det går i skolen.

- Der er behov for, at vi nu giver os god tid til at finde værktøjer, der tilgodeser de behov, der er - uden de negative konsekvenser, som det nuværende system har haft. Vi kan bidrage med viden om, hvordan vi laver test, der kan bruges af lærerne til at sikre børnenes faglige udvikling, og som kan danne et ordentligt grundlag for orientering af forældrene, siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening.

Ifølge aftaleteksten fra forligspartierne, vil regeringen inden sommerferien fremlægge et forslag til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som kan være udgangspunkt for videre forhandlinger.

Danmarks Lærerforening foreslår derfor, at undervisningsministeren nedsætter en rådgivningsgruppe bestående af lærere samt fagdidaktiske og evalueringsfaglige forskere. Gruppen skal validere testene og beskrive, hvilken viden lærerne kan udlede af elevernes resultater.

- Lærerne bruger allerede i dag test, som giver dem brugbar viden til at fremme den enkelte elevs faglige niveau. Når det er et politisk ønske at kunne følge med i skolens resultater, er det vigtigt, at vi finder måder for det, som ikke drejer undervisningen i en uønsket retning. Det har vi også bud på, siger Dorte Lange.

Forligspartierne gør de nationale test frivillige for 80% af skolerne i resten af skoleåret 2019/20, men allerede fra næste skoleår gentoptager man de obligatoriske test med små justeringer, indtil man har fundet et evalueringssystem, der kan afløse de nationale test.

- Det undrer mig meget, at forligspartierne vælger at bruge flere penge på at forsøge at lappe på det system, som har vist sig ubrugeligt, og som har spildt læreres og elevers tid. Det har allerede kostet millioner af kroner. Vi burde droppe de nuværende nationale test fuldstændig, indtil vi har et evalueringssystem, der rent faktisk kan bruges af både lærere, forældre og politikere, og som kan gavne det enkelte barn, siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening.

Læs hele forligskredsens aftale hos Børne- og Undervisningsministeriet