Pressemeddelelser

DLF: Vi skal finde et bedre redskab end de nationale test

Evalueringen af de nationale test viser, at testene i deres nuværende form er så usikre, at rådgivningsgruppen bag evalueringen anbefaler, at man stopper med at bruge dem. Danmarks Lærerforening bakker op om denne anbefaling.

Undervisningsministeriets evaluering af de nationale test peger endnu engang på, at testene er så usikre, at de reelt ikke siger noget om den enkelte elevs faglige standpunkter. Derfor bør de droppes, mener Danmarks Lærerforening.

- Vi er helt enige i, at de nationale test skal laves om. Der er i grove træk tre behov, som de nationale test har til hensigt at imødekomme: Et pædagogisk værktøj, kommunikation med forældrene og et signal til politikerne om, hvordan det går i skolen. De nuværende test har ikke levet op til nogen af disse hensigter, og derfor ønsker vi at sætte dem i bero, til vi finder et brugbart alternativ, siger Dorte Lange, der er næstformand i Danmarks Lærerforening.

I rådgivningsgruppen, der netop har afleveret sin evaluering af de nationale test til Undervisningsministeriet, er der konsensus om, at der skal findes et alternativ til det nuværende testsystem. Danmarks Lærerforening understreger, at der endnu ikke er opfundet en test, der både kan give politikerne den ønskede indsigt i folkeskolen, og som samtidig er et brugbart pædagogisk værktøj til at styrke elevernes udbytte af undervisningen og kommunikationen mellem skole og hjem.

- Vi har brug for, at vi i et samarbejde mellem forskere, lærere og politikere finder et bedre redskab end de nationale test. Der er brug for test, som lærerne kan bruge i det daglige arbejde med at tilrettelægge undervisningen ud fra den enkelte elevs niveau. Resultaterne af sådanne test kan også bruges i kommunikationen med forældrene, siger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.

Se rådgivningsgruppens 55 anbefalinger til Undervisningsministeriet her.