Nyheder

DLF om flere penge til folkeskolen: Pengene falder på et meget tørt sted

Regeringen og dens støttepartier – Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet – indgik d. 3. juni 2020 en aftale, der øremærker penge på finansloven til flere lærerstillinger.

I 2020 bevilges der ekstra 275 mio. kr. til lærerstillinger i folkeskolen. Beløbet stiger til 807 mio. kr. i 2023 og frem. Pengene i 2020 er med aftalen specifikt øremærket til at ansætte flere lærere i landets folkeskoler.

”Det er virkelig godt, at politikerne anerkender behovet for flere lærerkræfter i folkeskolen. Pengene falder på et meget tørt sted,” siger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening om aftalen.

”De lærere, som får flere kollegaer på skolen, vil opleve, at de bliver flere om opgaverne - både undervisningen og de øvrige opgaver, som lærere varetager. Mange steder er den enkelte lærers opgavemængde alt for stor. Det tror jeg, alle erkender. Pengene fra finanslovensaftalen betyder, at der i hvert fald på nogle skoler vil være flere lærere til at løfte opgaverne.”

De 275 mio. kr., som bevilges i 2020, svarer til ca. 500 lærerstillinger på landsplan.

”I de seneste 10 år er der nedlagt 10.000 lærerstillinger. Så er det jo tydeligt, at dette initiativ bør være et blandt flere, for at der kan skabes god undervisning i folkeskolen,” siger Dorte Lange.

Læs om flere penge til folkeskolen hos Undervisningsministeriet

Læs nyhed om aftalen på folkeskolen.dk