Covid19: Sådan rækker skoler ud til udsatte børn, unge og deres familier

Danmarks lærerforening har sammen med KL og en rækker andre parter samlet eksempler på, hvordan skoler og kommuner arbejder med at række ud til udsatte børn og unge.

Skoler og kommuner gør lige nu et stort arbejde for at sikre, at udsatte børn og unge og deres familier får den støtte og ekstra hjælp, som de har behov for i denne uvante tid.

Danmarks Lærerforening har sammen med KL, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, BUPL og BUPL’s Lederforening samlet en række eksempler på, hvordan skoler og kommuner arbejder med at række ud til udsatte børn og unge.

Eksemplerne er tænkt som inspiration og viser, hvordan nogle kommuner og skoler med forskellige opsøgende indsatser sikrer, at børn og unge deltager i nødpasning og nødundervisning.

”Lige nu foregår der et stort arbejde for at afhjælpe de negative konsekvenser af lukkede skoler. Herfra skal der lyde en stor ros til alle de lærere og skoler, som har bidraget med eksempler på de mange lokale tiltag, og med at fortælle om de forskellige muligheder, der er for at give en ekstra hånd til dem, der har brug for det”, siger Regitze Flannov, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Se notat fra KL med eksempler på kommuners og skolers arbejde med at række ud til udsatte børn og unge og deres familier under covid-19

Emner

Målgruppe