Nyheder

Brev fra ministeren og KL: Vigtigt med fokus på hygiejne og sikkerhed på skolerne

Lærerne skal være trygge ved at gå på arbejde, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen i fælles brev til alle landets skoler.

I et brev sendt til bl.a. alle folkeskoler, specialskoler og fritidstilbud præciserer undervisningsministeren sammen med KL vigtigheden af, at der hver dag tages de nødvendige forholdsregler, så skoler og fritidstilbud kan holdes åbne. 

"På jeres område er retningslinjerne ikke ændret siden sommerferien.
Selvom hverdagen ikke har været uden udfordringer siden sommerferien,
er vi glade for, at det har været muligt at prioritere en skoledag under normale rammer med fokus på kvaliteten. For at kunne fastholde det i en tid med stigende smitte, er det afgørende, at retningslinjerne fortsat efterleves alle steder. Det betyder bl.a., at der vedvarende skal være et stort fokus på rengøring og hygiejne, og på at elever blandes mindst muligt på tværs af de faste klasser, grupper mv.", står der bl.a. i brevet.

Herudover fremhæver Rosenkrantz-Theil og Gyldal Petersen, at der skal skabes mest muligt tryg for medarbejderne på skolerne, f.eks. ved at lærere kan bære visir i undervisningen og at fysisk mødeaktivitet begrænses. 

Ifølge foreningens formand, Gordon Ørskov Madsen, er det vigtigt at der bliver lyttet til lærernes bekymringer:

"Ingen ønsker at vi skal tilbage til forårets skolelukninger. Derfor er det afgørende, at vi sætter ind med ekstra rengøringstiltag på skolerne. Det glæder mig, at ministeren og KL har lyttet til vores bekymringer og opfordring til at styrke rengøringsindsatsen på skolerne. Det handler om både personalets og elevernes tryghed", siger Gordon Ørskov Madsen.

Læs brevet her

Find foreningens information om corona-virus her