Nyheder

Medlemsundersøgelse: Alt for få kender til retningslinjer om forebyggelse af seksuel chikane

Syv ud af ti lærere kender ikke til retningslinjerne om forebyggelse af seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Undersøgelsen viser også, at kun 4,1 procent af de adspurgte har oplevet seksuel chikane.

I lyset af den seneste tids debat om sexisme og seksuel chikane på arbejdspladser og i samfundet generelt har Danmarks Lærerforening lavet en medlemsundersøgelse, der netop er offentliggjort. Svarene fra 2600 lærere og børnehaveklasseledere viser blandt andet, at kun få kender til skolernes retningslinjer for forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.

- Når to tredjedele af de adspurgte ikke kender til den politik, der er på deres arbejdsplads i forhold til at håndtere og forebygge seksuel chikane, er det selvfølgelig noget, vi skal rette op på. Årsagen kan være, at meget få medlemmer har haft behov for at sætte sig ind i retningslinjerne for forebyggelse af seksuel chikane, men informationen om retningslinjer og rettigheder kan også være mangelfuld – og det skal vi rette op på, siger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.

Undersøgelsen viser også, at 4,1 procent af de adspurgte lærere har været udsat for seksuel chikane på deres arbejdsplads inden for de seneste 12 måneder.

- Det er positivt, at antallet af tilfælde ikke er højere. Men dels skal de enkelte tilfælde tages seriøst, og dels ved vi ikke, om der kan være arbejdspladser, hvor der er en problematisk kultur, som vi ikke har fanget i denne undersøgelse. Derfor opfordrer vi alle medlemmer, der oplever seksuel chikane, til at tage fat i deres skoleleder, TR eller AMR, eller til at henvende sig til kredsen, så der kan blive taget hånd om problemet, siger Dorte Lange.

Der er krav til kommunerne om at fastlægge retningslinjer for forebyggelse og håndtering af chikane i ”Aftale om trivsel og sundhed”, som arbejdsmarkedets parter sammen står bag. Derfor er det ifølge Dorte Lange vigtigt, at kendskabet til retningslinjerne bliver udbredt:

- Det at kende en politik og fremgangsmetode ved krænkelser medvirker til, at den enkelte kan føle sig mere tryg, fordi de i politikken kan se, hvordan hele sagen vil blive håndteret og af hvem, i diskretion og så videre, siger næstformanden.

Hele analysenotatet om undersøgelsen kan læses her.