Nyheder

Ny undersøgelse beskriver lærernes oplevelser under covid-19

Publikation Laerernes Erfa Covid 19 570X251
Covid-19-forløbet med nødundervisning og genåbning af skolerne har givet lærerne nye erfaringer og vigtig viden. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening.

2.035 lærere deltog i foråret 2020 i Danmarks Lærerforenings medlemsundersøgelser, hvor de forholdt sig til trivslen og undervisningen under både nedlukningen og genåbningen af folkeskolen.

Nedlukningen af skolerne i marts 2020 havde store konsekvenser for især relationsarbejdet i klassefællesskaberne. Ikke mindst de socialt udsatte elever var svære at ”holde fast i” under skolelukningen, der løb frem til den 15. april 2020. Det skriver formand for Undervisningsudvalget i DLF, Regitze Flannov, i forordet til medlemsundersøgelsen:

”Der er ingen tvivl om, at den manglende stabilitet og fraværet af fysiske relationer har været svært for nogle grupper af børn og unge, som i forvejen var udsatte på grund af sociale problemstillinger, faglige udfordringer eller begge dele”.

Til gengæld vurderer 91 procent af lærerne, at det har haft en positiv eller meget positiv betydning for elevernes trivsel, at de blev undervist i mindre hold, da skolerne genåbnede inden sommerferien.

”Børn, der blomstrer op i fællesskaber og i faglige relationer med en lærer. Lærere, som på nye måder kan inspirere og udvikle børnene og undervisningen, fordi de har rum og tid til at bruge den faglighed, de har”, siger Regitze Flannov.

Hent publikation om lærernes oplevelse af trivsel og undervisningen i folkeskolen under covid-19-forløbet