Nyheder

Debatindlæg: Alle elever har ret til ny teknologiforståelse

Danmark er et af verdens mest teknologiserede samfund. Eleverne i folkeskolen skal forstå deres samfund, og derfor skal teknologiforståelse introduceres som faglighed i folkeskolen, skriver Regitze Flannov, formanden for Uddannelsesudvalget i Danmarks Lærerforening til Skolemonitor.

Af Regitze Flannov, formand for Uddannelsesudvalget i Danmarks Lærerforening

I 2018 startede Undervisningsministeriet et treårigt forsøg om ”teknologiforståelse” som ny faglighed i folkeskolen. Formålet er at undersøge, hvordan teknologiforståelse bedst introduceres i folkeskolen enten i nogle af de eksisterende fag eller som et selvstændigt, nyt fag. Det er planen, at der træffes en beslutning i løbet af sommeren. Og der er ingen tvivl om, at spørgsmålet er relevant.

Danmark er et af verdens mest teknologiserede samfund, og udviklingen går i retning af øget digitalisering så langt frem, vi kan se. Men for at være på forkant med udviklingen er det ikke tilstrækkeligt, at vi i Danmark ligger forrest mht antallet af borgere, som er online fra hjemmet og på sociale medier, eller for den sags skyld, at vi er helt i front i forhold til registreringer af data om borgerne f.eks. på sundhedsområdet. Reelt set ved Google eller Facebook langt, langt mere om os end noget offentligt register. Og vi kun lige begyndt. Big data og algoritmer på sociale medier har allerede haft afgørende betydning for helt grundlæggende politiske valg i lande tæt på os.

Der er et udtalt behov for, at vi som borgere får forudsætninger både for at se mulighederne og for at håndtere udfordringerne ved den nye IT-teknologi. At være på forkant handler om, at det er os som borgere og samfund, der styrer den teknologiske udvikling. Ikke omvendt. Her spiller folkeskolen selvfølgelig en vigtig rolle.

Elever i folkeskolen skal være klædt på til at møde den øgede digitalisering. De skal være i stand til at tage

kritisk stilling til de nye muligheder og organiseringsformer, som en digital verden giver, og til at handle med selvstændig dømmekraft i et moderne demokratisk samfund. Fagligheden teknologiforståelse bør være en naturlig del af folkeskolens undervisning. En ny faglighed kræver udvikling af både lærernes kompetencer og fagligheden på professionshøjskoler og universiteter. Det gælder, uanset om teknologiforståelse organiseres som fag eller indgår i andre fag. Fagligheden skal udvikles i dialog med forskere, praktikere og beslutningstagere.

Der bliver tale en helt ny faglighed, som skal opbygges fra bunden. Det er en meget stor opgave, som kræver midler, viden og tid. Teknologiforståelse bør først implementeres efter et grundigt tilløb, med inddragelse af alle vidensniveauer i uddannelsessystemet. Selvom opgaven haster, er det værd at bruge tiden på at sikre, at nye løsninger er gennemtænkte og holdbare. Vi skal skynde os langsomt.

Da vi for 28 år siden indførte det nye fag Natur og teknik i folkeskolen indhøstede vi nogle gode erfaringer med, hvor lang en proces det i virkeligheden er at få indført et nyt fag. Ikke mindst lærte vi, hvor lang tid det tager og hvor mange ressourcer, der skal bruges, for at sikre lærerne den nødvendige faglighed. Uanset, om det besluttes at gøre teknologiforståelse til et fag, er det afgørende, at alle relevante lærere opkvalificeres og får viden og færdigheder indenfor fagområdet, og at skoleledelsen prioriterer en aktiv rolle i understøttelsen af teknologiforståelse. Teknologiforståelse skal integreres og udbydes på læreruddannelsen så hurtigt som muligt, og universiteterne og professionshøjskolerne bør etablere konkrete fagmiljøer, så fagligheden teknologiforståelse får rod i forskning.

I folkeskolen lærer man for livet, og derfor er grundlæggende problemstillinger omkring teknologiforståelse selvfølgelig allerede en del af undervisningen, simpelthen fordi det er med til at ruste eleverne til at forstå det samfund, de er en del af. Men det foregår for tilfældigt, og der er store forskelle på, hvad kommuner og skoler tilbyder i forhold til undervisningsmiljøer, der kan understøtte teknologiforståelse. Niveauet for tilgængeligt materiale er også meget forskelligt. Med den nye faglighed skal vi sigte mod, at alle elever og lærere, uanset hvilken kommune, de kommer fra, har lige adgang til relevante undervisningsmidler, som understøtter en høj kvalitet i den nye faglighed. Det skal være skolens opgave at stille materiel til rådighed, så det ikke afhænger af elevernes sociale baggrund. Og der skal være politisk opmærksomhed på, at ressourcerne ikke bare anvendes på devices, hardware mv., men i lige så høj grad på kompetenceudvikling af lærerne.

Alle elever uanset deres køn eller baggrund – og uanset hvilke valg, de træffer efter folkeskolen – vil blive grundlæggende påvirket af de muligheder og udfordringer, der følger med den digitale udvikling. Målet med at introducere en ny faglighed i folkeskolen må være, at vi får alle med. Det skal ikke kun være de digitale frontløbere men alle børn og unge i hele samfundet, som i folkeskolen bliver klædt på til at navigere i den teknologiske udvikling, som vi ved kommer til at præge fremtiden.

Link til debatindlægget i Skolemonitor.