Nyheder

Ny kampagne om genstart af folkeskolen

Danmarks Lærerforening har onsdag den 14. april lanceret kampagnen ”Genstart” i printaviser og på de sociale medier. Kampagnen skal vise, at lærerne står klar til at løfte opgaven med at genstarte folkeskolen og samtidig gøde jorden for debatten om folkeskolens fremtid.

Flere elever er på vej tilbage i skole, og vi nærmer os en mere normal hverdag for lærere og elever. Det er tiltrængt efter mange måneder med skift mellem nedlukning, nødundervisning, fjernundervisning og skiftende retningslinjer, hvor lærerne har slidt for at få hjulene til fortsat at køre.

På den baggrund har Danmarks Lærerforening lanceret en kampagne i printaviser og på sociale medier under sloganet ”genstart”. Kampagnen skal vise, at lærerne er klar til genstarten af folkeskolen.

”Lærerne glæder sig til at komme tilbage til en mere normal hverdag med flere elever i skolerne. Det har været en udfordrende tid, og lærerne har leveret en kæmpe indsats. Vi er nu i gang med en genstart af skolen, og vi står klar til også at løfte den store opgave med at genetablere det faglige, fællesskabet og trivslen i skolerne. Det er ikke bare et spørgsmål om at komme videre – vi skal styrket videre. Det vil vi gerne sætte fokus på med en ny kampagne,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

Kampagnen skal desuden vise omverdenen, at lærerne er klar til fortsat at tage ansvar, men den skal også være et afsæt for at skabe tiltrængte forbedringer af folkeskolen.  Arbejdet med at genstarte folkeskolen kræver uddannede lærere og ressourcer nok. Det skal være et fokuspunkt nu, men også i processen med at skabe fremtidens folkeskole.

”Coronaperioden har tydeliggjort, hvor vigtig folkeskolen er som samfundsinstitution, og hvor vigtig lærernes arbejde er. Det er der også lagt mærke til blandt forældre og politikere. Nu er der en bevægelse og en fælles opbakning til, at folkeskolen er noget, vi skal skabe sammen. Det skal vi bruge sammen med erfaringerne fra corona til at gøre folkeskolen bedre i fremtiden. Det allervigtigste formål med kampagnen er at vise, at vi skal videre sammen,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Formanden understreger, at kampagnen ikke skal ses som en negligering af den hårde og udfordrende tid, lærerene har været igennem under corona.

”Det har været frustrerende og usikkert, når man som lærer, fx på specialområdet, er gået på arbejde med smitten som risiko, når undervisningen skulle tilrettelægges på en helt ny måde, eller vi gentagne gange har skulle omstille os til nye retningslinjer. Vi arbejder fortsat benhårdt for at skabe de bedste og mest sikre rammer på skolerne for lærere og elever,” siger han.

Du kan læse mere om genstart på vores kampagneside, og du kan følge kampagnen på vores sociale medier og under #Genstart.

Emner

Målgruppe