Nyheder

Urafstemning om OK21

Der afholdes urafstemning om det kommunale og regionale resultat og en vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område om det statslige resultat. Afstemningerne afholdes samtidigt fra tirsdag 6. april 2021 kl. 8.00 til mandag 19. april 2021 kl. 9.00.

Der er ligeledes valg i henholdsvis Uddannelsesforbundet, SL og FOA for deres medlemmer på det kommunale og regionale område, som er en del af Lærernes Centralorganisation (LC), og dermed også indgår i det samlede LC-resultat. Det er det samlede resultat for organisationerne i LC, der afgør, om forliget på hhv. det kommunale og det regionale område godkendes.

Resultaterne af den kommunale og regionale afstemning forventes offentliggjort senest 19. april kl. 11.00.

Den vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område skal vejlede hovedstyrelsens repræsentanter i LC’s forretningsudvalg i forhold LC’s stillingtagen og dernæst CFU’s samlede stillingtagen til resultatet. Den endelige stillingtagen til resultatet på det statslige område forventes offentliggjort senest 21. april 2021.

Hvem har stemmeret?
Stemmeberettigede er alle almindelige medlemmer. Medlemmer af skolelederforeningen og grupper af almindelige medlemmer, som ikke er omfattet af aftalefornyelserne, har ingen stemmeret. Disse grupper udgøres af:

a) Medlemmerne af IMAK

b) Medlemmer i fraktion 5

c) Medlemmer ansat i selvejende eller private institutioner/firmaer, med særskilt overenskomst med foreningen

d) Medlemmer, som er tjenestemandspensionister efter den statslige tjenestemandspensionslovs regler

e) Medlemmer, som er pensionister efter overenskomstansættelse i en kommune

Stemmeberettigede ved den vejledende urafstemning på statens område er de af foreningens medlemmer, som er ansat efter en statslig aftale. Det gælder for eksempel medlemmer ved de private gymnasiers grundskoleafdelinger, medlemmer ved SOSU-skoler og medlemmer ved Røde Kors.

Sådan stemmes der
Tirsdag 6. april 2021 kl. 8.00 udsender DLF en mail til alle stemmeberettigede.

I den mail er der et link til selve afstemningen. Man skal blot trykke på linket og følge vejledningen. Der er mulighed for enten at stemme ja eller nej til overenskomstresultatet. Man kan ikke stemme blankt.

Fredag 9. april 2021 og onsdag 14. april 2021 vil der blive udsendt en mail til dem, der endnu ikke har afgivet deres stemme.

Problemer med at stemme?
Har en stemmeberettiget ikke modtaget en mail, kan det skyldes, at medlemmet ikke er registreret med en korrekt mailadresse i medlemssystemet.

Det vil derfor også være muligt at stemme via dlf.org ved at bruge NemID.

Hvis et er stemmeberettiget, men ikke har modtaget en mail eller ikke kan afgive sin stemme via hjemmesiden, kan det skyldes, at vores oplysninger om ansættelsen ikke er korrekte. Kontakt da foreningens Medlemsservice i åbningstiden mandag-torsdag: kl. 09.00 - 15.30, fredag: kl. 09.00 - 14.30 på tlf. 3369 6300 og i weekenderne den 10. - 11. og 17. - 18. april kl. 10.00 - 14.00 på tlf. 2835 3993.

Valgbarometer
Som ved tidligere valg er det muligt at følge stemmeprocenten både på landsplan, lokalt og helt ned på arbejdspladsniveau. Dog er arbejdspladser med 5 eller færre medlemmer lagt sammen i en kategori for sig selv. 

Målgruppe