Nyheder

Uddeling af Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris

Et nyt legat tildeler 75.000 kr. til en lærer eller lærergruppe, der underviser i folkeskolen og som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole. Læs mere om, hvordan du indstiller en kandidat til prisen.

Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris er finansieret af Ove Lund, som har overdraget en million kroner til Danmarks Lærerforening med det formål, at der årligt uddeles en pris til en engageret lærer eller lærergruppe. 

Prisen er på 75.000 kr. og uddeles én gang årligt. Første gang er d. 25. oktober 2021, hvor prisen uddeles på Lindevangskolen, P. G. Ramms Alle 26, 2000 Frederiksberg.

Lærerprisen tildeles en lærer eller lærergruppe, der underviser i folkeskolen og som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole.

Legatet administreres af Danmarks Lærerforening på vegne af Ove Lund. Medstifter er Hanne Nisted.

Legatet er oprettet til minde om stifternes skoletid på Lindevangskolen på Frederiksberg i årene 1942-52, og til minde om de dygtige og engagerede lærere, der underviste på skolen.

Indstil en kandidat til prisen

Har du et bud på en lærer eller gruppe af lærere, som kunne være modtagere af prisen for deres arbejde i folkeskolen, så kontakt din lokale kreds.  Alle kredse indgår i et forpligtende kredssamarbejder, som hver kan indstille to kandidater/lærergrupper.

Kontakt din kreds hurtigst muligt, da der er deadline på indstillingerne d. 15. september 2021. 

Proces for udvælgelse 

Lærerprismodtageren udvælges af et udvalg bestående af formanden for Undervisningsudvalget i DLF, formanden for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i DLF samt en tredje repræsentant udpeget af Danmarks Lærerforening. Derudover deltager Ove Lund og Hanne Nisted i udvalget.

Spørgsmål om prisen rettes til Bolette Larsen på bla@dlf.org.