Nyheder

DLF får bevilling til at styrke kønsopmærksomhed i undervisningen

En bevilling fra Villum Fonden på 2,4 mio. kr. skal styrke lærernes bevidsthed om kønsopmærksomhed i undervisningen.

Arbejdet med kønsopmærksomhed i folkeskolen, hvor skolens dannelses- og undervisningsopgaver sikrer, at alle børn kan opnå deres personlige, faglige og sociale potentialer, er vigtigt. Det arbejde ønsker Danmarks Lærerforening at bidrage til. Derfor er DLF meget glade for, at Villum Fonden har bevilliget 2,4 mio. kr. til et projekt, som skal understøtte og udvikle arbejdet med kønsopmærksomhed i skolen.

Projektet er udviklet af DLF og skal gennem aktiv involvering af interesserede lærere udvikle konkrete redskaber til og formidle viden om kønsopmærksomhed i undervisningen og skolens øvrige liv.  

”Folkeskolen er en meget central institution for socialisering og identitetsskabelse og har en vigtig samfundsmæssig rolle i forhold til bevidstheden om køn og ligestilling. Det er folkeskolens opgave både at favne, udfordre og møde alle elever med en undervisning præget af åndsfrihed og ligeværd uanset køn og baggrund,” siger Regitze Flannov, der er formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, og tilføjer:

”Gennem projektet sætter vi fokus på, at vores forforståelse af køn påvirker, hvordan det enkelte barn opfattes og opfatter sig selv og udvikler sig. Men også, hvordan det påvirker de valg børnene træffer fra de er små til de vælger uddannelse og karrierevej,” siger Regitze Flannov.

Hun peger på, at projektet skal sætte fokus på, at vores opfattelser af køn ikke bliver en forhindring for det enkeltes barns udfoldelse af interesser, evner og potentialer.

Og at et vigtigt formål med projektet er, at interesserede lærere danner netværk, der kan være med til at understøtte arbejdet med kønsopmærksomhed i skolen.

”Med projektet etablerer vi et netværk af interesserede og engagerede lærere, som på baggrund af fælles ny viden og erfaringsudveksling kan udvikle konkrete tiltag for øget kønsopmærksomhed i skolen. Desuden skal projektet bane vejen for, at indsatsen formidles ud til den brede skare af lærere gennem en række regionale seminarer. Det er til gavn for alle,” siger Regitze Flannov.

Projektet løber fra nu og frem til udgangen af 2023.


 

For yderligere:

Kontakt Regitze Flannov, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening gennem Presse- og kommunikationskonsulent Anders Michael Kristensen på tlf. 31495423.

Målgruppe