Nyheder

Både elever og lærere på specialskolerne er pressede

Lærere ansat på specialskoler peger på, at både elevernes og lærernes trivsel er presset, mens det øvrige samfund er nedlukket.

Siden midten af december har alle landets skoler - og store dele af samfundet i øvrigt - været nedlukket. Men blandt andet på specialskolerne møder lærere og elever stadig ind hver dag. På trods af pres fra DLF har myndighederne ikke vurderet, at bekendtgørelsen om nødundervisning også skal gælde på specialområdet.

I en medlemsundersøgelse fra DLF svarer næsten tre ud af fire af de 1464 medlemmer på specialområdet, der har svaret på medlemsundersøgelsen, at de oplever øget følelsesmæssig belastning på nuværende tidspunkt sammenlignet med før corona-pandemien.

- Der er ingen tvivl om, at vores medlemmer på specialskolerne er pressede over situationen. Mange af dem, der arbejder på specialskoler, kan umuligt overholde retningslinjerne fra myndighederne, fordi de derved ikke ville kunne udføre deres job. Samtidig har de fulgt med i, hvordan resten af samfundet omkring dem er blevet lukket ned. Det er naturligt en stor belastning, siger Thomas Andreasen, der er formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i DLF.

Også trivslen blandt eleverne er dalende under de nuværende forhold. I hvert fald når man spørger lærerne. Halvdelen af de adspurgte vurderer, at trivslen blandt eleverne har udviklet sig negativt eller meget negativt på grund af corona-situationen.

- Vi vil gerne endnu engang opfordre til, at man bruger de lokale muligheder for at overgå til nødundervisning. Det kan man gøre, hvis man vurderer, at man ikke kan løse sin opgave forsvarligt. Vi ville ønske, at nødundervisningsbekendtgørelsen var gældende som udgangspunkt, men myndighederne har valgt, at der skal lokale vurderinger til, siger Thomas Andreasen.

Han understreger, at der uden tvivl er elever, der må og skal i skole, men at der også er en gruppe, der i en periode kan fjernundervises som andre elever i folkeskolen. Dermed kunne man frigive ressourcer til blandt andet at indrette undervisningen på en måde, så hver enkelt lærer ikke skal have kontakt til så mange elever ad gangen.

Her kan du læse hele medlemsundersøgelsen.