Nyheder

OK-forlig for 140.000 regionalt ansatte

Forhandlingsfællesskabet har i dag indgået et 3-årigt forlig, der sikrer reallønnen for de regionalt ansatte. Aftalen indeholder bl.a. generelle lønstigninger for alle regionalt ansatte på 5,02 % i perioden.

Forhandlingsleder på det regionale område, Grete Christensen, udtaler:
- Det er lykkedes os at lande en aftale for de næste tre år, der sikrer reallønnen for alle ansatte og en videreførelse af reguleringsordningen, så lønudviklingen i regionerne følger med den private lønudvikling. Det er et tilfredsstillende resultat i lyset af omstændighederne.

Aftalen indeholder generelle lønstigninger for alle regionalt ansatte på 5,02 procent i perioden. Derudover er der aftalt at afsætte 0,45 procent i organisationsmidler.

- Vi har fået solide organisationsmidler på 0,45 procent, og det er jeg meget tilfreds med. Det er den største pulje til organisationsmidler på det regionale område i nyere tid. De skal nu udmøntes ved organisationsforhandlingerne i den kommende tid til gavn for medlemmerne.

Med aftalen er der desuden fundet en samlet balance i forhold til begge parters krav og ønsker om prioritering af særlige områder og grupper.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været nogle svære forhandlinger, præget af Corona og den deraf følgende usikkerhed om økonomien. Under de givne forudsætninger, er dette resultat det bedst opnåelige, siger Grete Christensen.

Ud over løn rummer aftalen også en række andre forbedringer. Blandt andet styrkes indsatsen på seniorområdet og på arbejdsmiljøområdet med uddannelser for ledere, TR og AMR, og der bliver indført udvidet ret til løn under sorgorlov tillige med en tryghedspulje til brug ved afskedigelser.

Se hele forliget her.