Nyheder

OK21: Statens ansatte er sikret reallønnen i et 3-årigt forlig

Der er indgået aftale for medarbejdere i staten. Aftalen sikrer reallønnen og viderefører reguleringsordningen, så lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling.

Efter godt og vel to døgns intense forhandlinger er det lykkedes CFU, der forhandler på vegne af medarbejderne i staten, og Skatteministeren at indgå en aftale om en treårig overenskomst.

- Vi har på grund af coronaen denne gang skulle forhandle ind i en situation præget af stor usikkerhed om den fremtidige økonomi. Det har selvfølgelig sat sit præg både på forhandlingerne og vores resultat. Men med det netop indgåede forlig har vi det til trods opnået et godt aftaleresultat, udtaler Rita Bundgaard, formand for CFU.

Med aftalen sikres de ansattes realløn, og reguleringsordningen videreføres, så lønudviklingen i staten følger med den private lønudvikling.

- Det er jeg rigtig tilfreds med. Vi har spændt et solidt sikkerhedsnet ud under de statsansattes lønudvikling – både i form af sikring af reallønnen, men også ved, at vi fortsat sikrer en parallel lønudvikling med de privatansatte. Og det er navnlig vigtigt i et 3-årigt forlig. For det betyder, at når væksten i dansk økonomi igen kommer tilbage på sporet, så vil vores lønudvikling følge med op. Det er derfor en ansvarlig aftale – også for de statsansatte, fortsætter Rita Bundgaard.

Der kunne ikke opnås enighed om etablering af en fritvalgsordning for alle ansatte, men forliget indeholder alligevel nyskabelser. Fx introduceres en seniorbonusordning for alle medarbejdere på 62 år og derover med valgfrihed mellem løn, frihed og pension og med en værdi på op til 2 dage fri om året. Derudover er der aftalt en videreførelse af statens kompetencefonde, og også den grønne omstilling adresseres som et nyt tema.

- Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes at aftale en seniorbonus med valgmuligheder for seniorer. En ordning, som jeg har tiltro til vil bidrage til at skabe et bedre seniorarbejdsliv. Herudover er vi med skatteministeren enige om styrke vores samarbejde i perioden – bl.a. i form af et partnerskab med fokus på fortsat udvikling af attraktive arbejdspladser i staten. Det er jeg også tilfreds med. Det peger frem mod, at vi igen ved OK24 kan få gode og konstruktive forhandlinger – og forhåbentlig denne gang med afsæt i et mere sikkert og godt økonomisk grundlag, slutter Rita Bundgaard.