Nyheder

Enighed om ny arbejdstidsaftale på det statslige område

Efter flere måneders forhandling er parterne blevet enige om en ny aftale om arbejdstiden for underviserne på det statslige område. Aftalen vil indgå som en del af det samlede OK21-resultat.

Siden lærerne på det kommunale område stemte ja til en arbejstidsaftale i september 2020, har parterne forhandlet om at overføre resultatet til det statslige område. 

Det er nu lykkedes. Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen blev mandag den 4. januar enige om en ny arbejdstidsaftale for underviserne på statens område. 

Det glæder formand for Danmarks Lærerforening og LC, Gordon Ørskov Madsen.

- Vi står med en rigtig god aftale. Opgaven har været at oversætte aftalen fra det kommunale område til den statslige virkelighed med mange forskellige skoleformer, og det synes jeg vi er lykkedes med. Samtidig har vi haft fokus på, at aftalen skulle have samme værdi som den kommunale aftale, og her er vi også nået i mål, siger Gordon Ørskov Madsen. 

Mens lærerne på det kommunale område stemte om A20 separat, indgår den nye aftale på statens område som et delresultat ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Det betyder, at aftalen bliver en del af det samlede OK21-resultat, som medlemmerne skal stemme om til foråret. 

Hvis aftalen vedtages, får den virkning for skolerne frem mod skoleåret 2022/23, hvor den vil være fuldt implementeret. På det tidspunkt vil det være otte år siden, at lærerne på det statslige område sidst havde en arbejdstidsaftale. 

- Denne her aftale kan blive et vendepunkt, der både fjerner lov 409 og etablerer helt nye forpligtelser til at samarbejde og inddrage lærerne ude på skolerne, og ikke mindst til at priortere lærernes tid og opgaver. Med aftalen har vi etableret et forpligtende samarbejde, og det er nyt for hele det statslige område. Derfor er denne aftale så vigtig, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening og LC. 

Aftalen kan læses her.