Nyheder

Debatindlæg: Udflytning af studiepladser risikerer at svække kvaliteten og rekrutteringen

Regeringens udspil om at oprette nye studiepladser i provinsen må ikke gå ud over kvaliteten og antallet af studiepladser i storbyerne, hvor det er sværest at rekruttere pædagoger, lærere og sygeplejersker.

Vi har brug for en national rekrutteringsplan for de store velfærdsprofessioner. Ellers risikerer udspillet at skade mere end det vil gavne.

Af Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, Elisa Rimpler, formand for BUPL og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Det er allerede nu svært at skaffe pædagoger, lærere og sygeplejersker til ledige stillinger – også i de store byer. Vi har længe råbt op om, at stigende børnetal, faldende ungdomsårgange og øget pres på sygehusene kræver en langsigtet og ambitiøs rekrutteringsplan, hvis vi fortsat skal kunne levere velfærd på børne-, skole- og sundhedsområdet.

Vi SKAL uddanne flere pædagoger, lærere og sygeplejersker, og det kan kun gå for langsomt.  

Drop 60/40-kravet for professioner med rekrutteringsudfordringer

Ambitionen om at styrke uddannelsesområdet med tilførslen af 1000 ekstra uddannelsespladser til de store velfærdsuddannelser er virkelig positivt. Men realiseringen bør tage afsæt i en overordnet rekrutteringsstrategi –ikke i et isoleret ønske om at fordele uddannelserne ud over Danmarkskortet.

I den forbindelse er det bekymrende, at udspillet lægger op til, at de store uddannelsessteder i byerne skal afgive studiepladser til regionale uddannelsesfilialer.

Vi ved, at der i flere af de store byer er udfordringer med at besætte ledige stillinger med pædagoger, lærere og sygeplejersker. Derfor giver det ikke mening, at det ene skal ske på bekostning af det andet.

I stedet for at flytte pladser, bør man derfor alene tilføre pladser – og her bør placeringen af uddannelsespladser tage højde for, hvor i landet der er behov for flere lærere, sygeplejersker og pædagoger.

Derfor bør regeringen droppe kravet om, at 60 procent af studiepladserne skal ligge udenfor de fire store uddannelsesbyer.

Hold fokus på kvaliteten af uddannelserne

Vi har brug for attraktive uddannelser af høj kvalitet over hele landet, hvis vi samlet set skal øge optaget på professionsuddannelserne til lærer, pædagog og sygeplejersker. Også i storbyerne.

Derfor bør regeringen sætte fuldt fokus på at styrke kvaliteten af uddannelserne med flere timer til de studerende og bedre sammenhæng mellem teori og praksis. Det kræver investering i kvaliteten med højere grundtilskud og uddannelsestaxameter, finansiering af praktik og flere øremærkede penge til undervisningstimer, feedback og vejledning og flere uddannede praktikvejledere.

Pædagoguddannelsen er under evaluering, og de foreløbige resultater peger på, at der er rum for forbedring. Ligeså med læreruddannelsen, hvor en udviklingsproces er i gang.

På sygeplejerskeuddannelsen er manglen på praktikpladser en voksende udfordring.

Lad os nu få fuldt fokus på at skabe gode nye uddannelser med høj kvalitet i attraktive studiemiljøer, som kan tiltrække de nysgerrige og ambitiøse studerende. Dem tørster vores velfærdssamfund efter allerede nu.   

Debatindlægget er bragt i A4Arbejdsliv d. 10. juni 2021

Emner

Målgruppe