Nyheder

Læs Folkeskolens indstik om OK21-afstemningen

Der er nu indgået forlig om fornyelse af overenskomst for alle offentligt ansatte medlemmer af Danmarks Lærerforening, uanset om man er ansat i stat, region eller kommune. Læs hele indstikket om aftalerne og urafstemningen her.

Formandens forord - brug din stemme
Det vigtigste er, at du bruger din stemme - og jeg anbefaler, at du stemmer JA. Forhandlingerne kom denne gang til at foregå under meget specielle omstændigheder på grund af coronakrisen. Ikke alene har de økonomiske vilkår, der jo sætter rammen for, hvor meget der er at forhandle om, været præget af stor usikkerhed. Det har også været svært at mødes fysisk til forhandlinger, der kan være præget af meget lange forløb. Alligevel er det lykkedes at indgå en række aftaler, som jeg mener, at vi kan være godt tilfredse med. Først og fremmest har vi opnået vores vigtigste målsætning – at sikre reallønnen for alle, ja, vi har faktisk opnået en mindre reallønsfremgang.

Hovedstyrelsen anbefaler et JA til afstemningen
I løbet af den seneste måned er der indgået forlig om overenskomster for de næste tre år for alle offentligt ansatte, det vil sige for alle, der har staten, regionerne eller kommunerne som arbejdsgiver. I forhold til de krav, vi havde opstillet i Danmarks Lærerforening – og ikke mindst sammenholdt med det økonomiske bagtæppe, som coronakrisen har forårsaget – er vi i hovedstyrelsen tilfredse med forligene. Vi anbefaler derfor et JA ved den overenskomstafstemning, der begynder den 6. april. Vi har selvsagt ikke fået indfriet alle vores krav, men det er lykkedes at sikre en lille fremgang i reallønnen, og vi er kommet lidt længere end forventet på flere områder. Vi har sat nogle projekter i søen, som peger fremad, og så er vi lykkedes med at afvise flere uspiselige krav fra arbejdsgiverne.

Urafstemning om OK21
Der afholdes en urafstemning om det kommunale og regionale resultat og en vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område om det statslige resultat. Afstemningerne afholdes samtidigt. Afstemningerne afholdes fra tirsdag den 6. april 2021 kl. 08.00 til mandag den 19. april 2021 klokken 09.00. Det er det samlede resultat for organisationerne i LC, der afgør, om forliget på henholdsvis det kommunale og det regionale område godkendes. Resultaterne af den kommunale og regionale afstemning forventes offentliggjort senest den 19. april klokken 11.00. Den vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område skal vejlede hovedstyrelsens repræsentanter i LC's forretningsudvalg i forhold LC's stillingtagen og dernæst CFU's samlede stillingtagen til resultatet. Den endelige stillingtagen til resultatet på det statslige område forventes offentliggjort senest den 21. april 2021.

Læs hele indstikket her.