Nyheder

Debat: Styrk elevernes medbestemmelse og gør undervisningen mere praksisnær

I Altinget skriver lærerne, eleverne og Dansk Erhverv, at elevernes medbestemmelse skal styrkes og undervisningen skal gøres mere praksisnær.

Af Gordon Ørskov Madsen, Formand - Danmarks Lærerforening, Claus Rosenkrands Olsen Uddannelsespolitisk Chef - Dansk Erhverv og Mille Borgen Mikkelsen, Formand - Danske Skoleelever.

I dag er der stadig en gruppe af elever, som efter folkeskolen ikke har tilstrækkelige færdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det skyldes måske, at skolen er blevet uvedkommende og abstrakt for nogle elever, fordi den over de seneste år med øget testtryk og større prøvekrav har udviklet sig i en for boglig og teoretisk retning. Det er et stort problem for eleverne, der forlader folkeskolen. Men også for samfundet. Derfor mener vi, at eleverne skal have større medbestemmelse i undervisningen. Vi mener, at koblingen mellem praktiske og teoretiske elementer i undervisningen skal styrkes. Det gør undervisningen mere motiverende, og det bliver tydeligere for eleverne, hvad det, de lærer, kan bruges til udenfor skolen.

Hvis ikke vi løser problemet, så kan vi ende i en ond spiral. Heldigvis har folkeskolen en vigtig rolle at spille her. Folkeskolen skal bidrage til at mindske negativ social arv. Det skal ske gennem god og motiverende undervisning til alle – uanset baggrund. Der er behov for at arbejde målrettet for, at alle elever, og måske særligt elever fra uddannelsesfremmede hjem, får et godt og motiverende forløb i folkeskolen. Et forløb, som giver dem en god ballast i deres videre liv og gode muligheder for at gennemføre en uddannelse og tage aktivt del i samfundet.

Vi tror på, at en af vejene hertil er at styrke praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Derfor er vi optaget af at fremme undervisning, som øger elevernes motivation for at lære bl.a. ved at give dem mere medbestemmelse og selvbestemmelse. Det gøres bedst ved at sikre, at lærerne har de rette rammer til at lykkes med at lave god og motiverende undervisning. Det giver lærerne bedre mulighed for at integrere elevernes spørgsmål til verden i undervisningen. Det giver også mulighed for at give eleverne øgede valgmuligheder i forhold til opgavekrav. På den måde styrker vi elevernes kritiske og selvstændige stillingtagen.

Vi ved af erfaring, at det har stor betydning for elevernes motivation og tilgang til undervisningen, når det faglige har en tæt sammenhæng med hverdagen og den virkelighed, der er uden for skolen. Samtidig er der behov for at forbinde det faglige med samfundsmæssige og kulturelle spørgsmål og emner. Der er store dannelsespotentialer i at bruge den omkringliggende natur og kultur som læringsrum og styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne, erhvervs- og foreningslivet og museer.

Konkret kunne det blandt andet betyde, at eleverne som led i undervisningen i langt højere grad skal på virksomhedsbesøg, eller have besøg af eksempelvis faglærte i undervisningen. Vi bør her give erhvervspraktikken et kvalitetsløft. Hvis eleverne kan se, hvad fagene kan bruges til udenfor skolen, kan det styrke elevernes motivation og bidrage til afklaring om egne styrker og interesser. På den måde kan det også bidrage til en bedre balance i den værdi, der tillægges de forskellige ungdomsuddannelser.

Både som elev-, arbejdsgiver- og lærerorganisation er vi optaget af at styrke de praksis- og anvendelsesorienterede dimensioner i undervisningen – ikke som et vedhæng til skolens kernefag, men som en integreret del af den måde, der undervises på i alle skolens fag. Ved at styrke elevernes medbestemmelse og ved at gøre undervisningen mere praksisnær, får vi en folkeskole, der løfter alle.

Indlægget er bragt i Altinget 22/11-2021

Emner

Målgruppe