Nyheder

DLF vinder vigtig sag i landsretten

Landsretten har afgjort, at et medlem af Danmarks Lærerforening var berettiget til godtgørelse for usaglig afskedigelse, selvom medlemmet af egen drift i opsigelsesperioden fik et nyt lærerjob i samme kommune.

Danmarks Lærerforening har vundet en vigtig sag i Vestre Landsret for et medlem, der var berettiget til godtgørelse for usaglig afskedigelse. Sagen handlede om, hvorvidt en kommune skulle betale godtgørelse til læreren efter en indgået fratrædelsesaftale, da læreren på eget initiativ havde fundet et nyt lærerjob i samme kommune.

Landsretten mente, at fratrædelsesaftalen skulle tolkes sådan, at det ikke havde nogen betydning for medlemmets udbetaling af fratrædelsesgodtgørelsen, at vedkommende havde fået nyt job som lærer. Det skyldes bl.a., at læreren havde underskrevet den fratrædelsesaftale, Danmarks Lærerforening havde forhandlet med kommunen, og der stod ikke noget i fratrædelsesaftalen om, at godtgørelsen ikke skulle komme til udbetaling, hvis læreren fik et nyt job i kommunen i opsigelsesperioden.

At sagen nu er vundet i landsretten vækker glæde hos formanden for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening Thomas Andreasen.

”En aftale er en aftale, og den skal overholdes. Som fagforening skal vi bakke vores medlemmer op og hjælpe dem, når de har brug for det. Derfor er jeg også glad for, at vi har vundet sagen i Landsretten for medlemmet. Det slår to streger under, at når man indgår en aftale om usaglig afskedigelse, så skal den overholdes, uanset hvad der måtte ske efterfølgende,” siger Thomas Andreasen, der er formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening.

Camilla Bengtson, der er advokat i Danmarks Lærerforening, har ført sagen for medlemmet. Og hun fortæller, at det er en principiel vigtig dom, der giver DLF medhold i, at man stadig skal have udbetalt en aftalt godtgørelse for usaglig afskedigelse, selv om man efterfølgende af egen drift søger og får et nyt lærerjob i den samme kommune i opsigelsesperioden.

”Den omstændighed, at man får et nyt job i samme kommune i opsigelsesperioden, ændrer jo ikke ved, at den pågældende lærer mod dennes vilje er blevet opsagt fra den oprindelige lærerstilling, og det er forhold, man er blevet kompenseret for i form af en godtgørelse, hvis altså opsigelsen har været usaglig. Det skal og bør et nyt job ikke ændre ved. Endvidere fraskrev vi os i fratrædelsesaftalen muligheden for at videreføre sagen i et Afskedsnævn, så også af den grund er det vigtigt, at den aftalte godtgørelse skal komme til udbetaling,” siger Camilla Bengtson, der er advokat i Danmarks Lærerforening.

Med dommen bliver det endegyldigt slået fast, at medlemmet har krav på to måneders løn svarende til 81.326,46 kroner.

Læs Landsrettens afgørelse her.