Nyheder

Debat: Velkommen til et nyt skoleår i folkeskolen

De kommende dage vil mere end en halv million børn tage hul på endnu et år i vores fælles folkeskole. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen byder velkommen tilbage i et indlæg i Avisen Danmark.

Af Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening. 

De kommende dage vil mere end en halv million elever tage hul på et nyt år i folkeskolen. For de alleryngste vil det være starten på et helt nyt og meget vigtigt kapitel i deres liv med nye kammerater og nye fællesskaber. For de større elever er det et gensyn med venner og lærere, og med udsigt til nye fag og nye emner og temaer – nye dele af verdenen, der åbner sig.

Folkeskolen spiller en kolossal rolle som fællesskab i den enkelte elevs liv. Folkeskolens opgave er nemlig ikke alene at ruste eleverne til at finde vej i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Skolen skal først og fremmest give eleverne forudsætninger for at finde vej i tilværelsen.

Folkeskolen er ikke kun vigtig for det enkelte barn. Den er helt grundlæggende for det danske samfunds fremtid. De nordiske landes succes med at udvikle demokratier, rige og velfungerende velfærdssamfund med høj grad af tillid og lighed hænger i høj grad sammen med den særlige nordiske skoletradition.

Folkeskolens store betydning for resten af samfundet afspejler sig selvfølgelig i, at skolen på godt og ondt har været et centralt politisk fokusområde i mange år. Som lærere er det vores opgave at undervise under de rammer og vilkår, som politikerne stiller til rådighed. Men det er også vores opgave og vores professionelle forpligtelse at forsøge at sikre forhold, der gør, at vi kan levere den bedst mulige undervisning. Det handler både om indholdet i skolen og om skolens rammer. Og det handler bl.a. om, at der skal være sammenhæng mellem de ressourcer, folkeskolen har til rådighed, og de opgaver, vi skal løse.

Danmarks Lærerforening har sammen med de andre store aktører på folkeskoleområdet – elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere etableret et tæt og forpligtende samarbejde, under overskriften ”Sammen om skolen”. Vi har forskellige perspektiver og roller, men kun sammen kan vi finde de gode og holdbare løsninger, som vores folkeskoler har brug for. Meget fungerer godt på skolerne i dag, men der er et stort behov for forbedringer i folkeskolen. Vi skal løse inklusionsopgaven bedre, undervisningen skal være mere alsidig, så vi får alle børn med. Vi skal styrke lærernes muligheder for at levere den gode undervisning, som tilgodeser alle elevers behov. Det kan vi kun gøre i et stærkt fællesskab.

Samarbejdet om at forandre skolen er kommet fint fra start. Det lover godt for folkeskolens fremtid – og dermed for alle de elever, vi nu skal byde varmt velkommen til et nyt skoleår.

Indlægget er bragt i Avisen Danmark den 8. august 2022.

Emner

Målgruppe