Nyheder

DLF: Danmark kan kun mere, hvis der følger betydelige investeringer i uddannelse med

Regeringen har med et politisk flertal indgået aftalen ’Danmark kan mere 1’. Aftalen indeholder en række tiltag på arbejdsmarkedet. Det betyder blandt andet, at der afsættes et beløb til et løft til de såkaldte velfærdsuddannelser herunder læreruddannelsen, som skal forhandles senere. Dimittendsatsen på dagpenge sættes ned, men først efter en periode.

I den nye aftale ’Danmark kan mere 1’, er der afsat 60 millioner kroner i 2024 og fra 2025 og frem 200 millioner kroner årligt til at styrke de såkaldte velfærdsuddannelser herunder læreruddannelsen. Hvordan de konkret skal udmøntes, skal senere forhandles af partierne. Med Finansloven blev der afsat penge til at løfte læreruddannelsen.

Beløbet fra Finansloven er dog ikke nok, hvis man skal føre de samlede anbefalinger, som en udviklingsgruppe bestående af Danmarks Lærerforening, KL, Lærerstuderendes Landskreds og Danske Professionshøjskoler har afleveret, ud i virkeligheden. Derfor er lærernes formand, Gordon Ørskov Madsen, også tilfreds med, at der kan tilfalde flere penge til læreruddannelsen.

”Investeringer i uddannelse er verdens bedste investering. Jeg glæder mig over, at politikerne vil give professionsuddannelserne et meget tiltrængt løft. Det er afgørende for morgendagens lærere, at vores samlede anbefalinger, bliver til virkelighed, for dygtige, veluddannede lærere er betydningsfulde for hele samfundet,” siger Gordon Ørskov Madsen.

”Det er enormt vigtigt, at indsatserne på læreruddannelsen bliver gjort i fællesskab, så de rækker langt ud i fremtiden. Derfor håber jeg også, at politikerne vil sætte sig i spidsen sammen med parterne for et langsigtet projekt, vi kan kalde ”Sammen om Læreruddannelsen”, som skal sikre politiske og faglige kræfter kan føre visionerne ud i virkeligheden,” siger Gordon Ørskov Madsen.

En af finansieringskilderne er en sænkelse af dagpengesatsen for nyuddannede. Her har lærerforeningen sammen med en række andre fagforeninger presset på for, at dimittendsatsen på dagpengene ikke skulle beskæres så hårdt, som der var lagt op til.

Det er lykkedes at få frosset dimittendsatsen fast, så den først falder efter en periode. Det glæder formand Gordon Ørskov Madsen.

”Hvis det blodbad, der var fremme, var blevet til virkelighed, kunne vi risikere at opbakningen til a-kasserne ville forsvinde helt. Nu fastholder man grunden til at melde sig ind i en a-kasse, så man som nyuddannet lærer får en rimelig dækning, inden man starter på arbejdsmarkedet. Dette er en forringelse af dagpengesystemet, men det glæder mig trods alt, at politikerne har lyttet til vores opråb og bevarer incitamentet til at melde sig ind i fællesskabet,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Inden aftalen endeligt vedtages, skal den stemmes igennem i Folketinget.

Emner

Målgruppe