Nyheder

DLF: Giv mulighed for lokal beslutning om aflysning af valgfagsprøver

Danmarks Lærerforening vil give mulighed for, at man lokalt kan beslutte, om man skal afvikle prøver i valgfagene.

I lyset af opfordringen til, at undervisningen skal foregå i stamklasser, vil Danmarks Lærerforening give mulighed for, at man lokalt kan beslutte, om man skal afvikle prøver i valgfagene.

”Der skal tages hensyn til den undervisning, som eleverne har fået. Derfor mener vi, at det skal være op til lærerne og skolelederen at afgøre, om det har været muligt at levere god og motiverende undervisning, så eleven kan blive ført til prøve på rimelige vilkår,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

Han peger på, at de sidste to år med corona har gjort det udfordrende at give den rette undervisning i for eksempel de praktisk-musiske valgfag. Skolerne er også udfordret af anbefalingen om, at eleverne så vidt muligt skal holdes i stamklasser. Der skal dog også være mulighed for at kunne føre til eksamen, hvis man lokalt mener, det kan lade sig gøre.

”Hvis man lokalt mener, at det kan være muligt at føre til eksamen, så skal det være muligt at kunne opgive et reduceret pensum, der tager udgangspunkt i pensum, eleven har haft ved fysisk tilstedeværelse,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Han peger på, at hvis man lokalt vurderer, at valgfagsprøven skal aflyses, så skal det være muligt at konvertere standpunktskarakteren til prøvekarakter.

Emner

Målgruppe