Nyheder

DLF: Ministeriet skal melde ud, hvordan vi afholder prøver til sommer

Danmarks Lærerforening anbefaler, at sommerens afgangsprøver afvikles med tilpasset pensum, så der tages hensyn til eleverne.

Selvom man snart kan ane lyset for enden af tunnelen, betyder den nye Omikron-variant ikke, at skolerne er tilbage til en helt normal hverdag. I sidste uge var det hver 12. lærer, der havde været smittet, mens billedet på en lang række lærerværelser er, at store dele af lærerstaben er fraværende på grund af sygdom.

Det får formand for Danmarks Lærerforening til at efterlyse klarhed over, hvordan sommerens afgangsprøver skal afvikles.

”Vores anbefaling er, at prøverne afvikles med tilpasset pensum, så der tages hensyn til den undervisning eleverne har fået og ikke fået. Derudover at man holder prøverne, men at eleverne har mulighed for at vælge årskarakteren i stedet for prøvekarakteren,” siger formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Sidste år var det muligt for eleverne at gå op til afgangsprøven. Klarede eleven sig bedre til prøven end resultatet i årskarakteren, var det prøvekarakteren, der stod på afgangsbeviset. Var standpunktskarakteren højere end prøvekarakteren, kunne standspunktskarakteren blive stående på afgangsbeviset. Ifølge Gordon Ørskov Madsen vil den løsning kunne give eleverne tryghed.

”Det vil tage en stor del af presset væk fra elever, der er i tvivl om, hvor meget de egentlig kan efter en turbulent periode med sparsom undervisning. Selvom intentionerne var, at skoleåret skulle være helt normalt, har det desværre ikke været tilfældet. Derfor har vi brug for, at ministeriet hurtigt melder ud, hvilke rammer der gælder, når sommerens afgangsprøver skal afholdes.”

”Ministeren siger, at målet er så normal en prøveafvikling som muligt. Her håber jeg, at man lokalt kan tolke ’normal’ så liberalt som overhovedet muligt, så afgangsprøven kan afspejle de lokale forhold, der gør sig gældende. Det betyder også, at der er mulighed for at reducere i pensum, der hvor det er nødvendigt,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Emner

Målgruppe