Nyheder

Hvem skal have Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris 2022?

Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris gives til en lærer eller lærergruppe i folkeskolen, som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole. Læs om hvordan du indstiller kandidater til prisen.

Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris er finansieret af Ove Lund, som har overdraget en million kroner til Danmarks Lærerforening med det formål, at der årligt uddeles en pris til en engageret lærer eller lærergruppe.

Lærerprisen er oprettet til minde om stifternes skoletid på Lindevangskolen på Frederiksberg i årene 1942-52 og til minde om de dygtige og engagerede lærere, der underviste på skolen.

Prisen tildeles en lærer eller lærergruppe, der underviser i folkeskolen og som har gjort en særlig aktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en god folkeskole.

Prisen er på 75.000 kr. og uddeles én gang årligt. I 2022 uddeles den d. 8. september i Danmarks Lærerforenings lokaler på Vandkunsten 12, 1467 København K.

Lærerprisen administreres af Danmarks Lærerforening på vegne af Ove Lund. Medstifter er Hanne Nisted.

Indstil en kandidat til prisen

Har du et bud på en lærer eller lærergruppe, som kunne være modtagere af prisen for deres arbejde i folkeskolen, så kontakt din lokale kreds hurtigst muligt, da der er deadline for indstillinger d. 1. juli 2022.

Proces for udvælgelse

Lærerprismodtageren udvælges af et udvalg bestående af formanden for Undervisningsudvalget i DLF, formanden for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i DLF samt en tredje repræsentant udpeget af Danmarks Lærerforening. Derudover deltager Ove Lund og Hanne Nisted i udvalget.

Spørgsmål om prisen rettes til Rikke Sørensen på ris@dlf.org.