Afholdte kongresser

Kongres 2012

Dette års kongres blev afholdt i Tivoli Congress Center i København i dagene 12. - 13. september 2012
Politik_069 Danmarks Laere Forening Congress 057

Dagsorden:

  1. Mødets åbning og valg af dirigenter
  2. Forretningsorden
  3. Opstilling af krav til OK-forhandlingerne 2013
  4. Samfundsøkonomien - konsekvenser for velfærdssamfund og professionsudøvelse
  5. Ny Nordisk Skole - perspektiver på uddannelse i Danmark
  6. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
  7. Eventuelt

Kongressen startede onsdag den 12. september kl. 10.30. Kongressen i år var en "lille kongres" - det betyder bl.a., at der ikke var udsendt en formandsberetning til de delegerede.
Torsdag den 13. april kl. 11.15 blev kongressen suspenderet for at give plads til, at Børne- og undervisningsminister Christine Antorini holdt et indlæg om Ny Nordisk Skole. Indlægget blev efterfulgt af en kort debat med de delegerede. Kongressen blev genoptaget efter frokost, kl. 14.15.