Afholdte kongresser

Kongres 2013

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres blev afholdt i dagene 10.–12. september 2013 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center i København.
Kforside

Dagsorden:

1. Mødets åbning og valg af dirigenter
6. Valg af revisor og revisorsuppleant - for perioden 1.1.2014 - 31.12.2017
9. Eventuelt

Dagsordenens pkt. 4 blev behandlet på et lukket møde. Derfor offentliggøres fra dette dagsordenspunkt alene en kongresvedtagelse om, foreningens fremtidige strategier.

Kongressen vedtog fem resolutioner, som retter sig mod omverdenen. 

Desuden besluttedes to kongresvedtagelser, som retter sig mod organisationen. De og øvrige beslutninger kan findes under det enkelte dagsordenspunkt.

Læs kongresreferatet 

Referat

Delegerede på årets kongres