Afholdte kongresser

Kongres 2016

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2016 blev afholdt på Tivoli Hotel & Congress Center i København i dagene 13.-14. september 2016. 

Tidsplan

Tirsdag 13. september kl. 10.30 til kl. 18.00
Onsdag 14 september kl. 9.00 til kl.18.00 (senest)
Kongressen blev afsluttet 14. september kl. 17.37.

Endelig dagsorden

1. Mødets åbning og valg af dirigenter

2. Forretningsorden

3. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

4. Hvad skal vi med skolen?

5. Medlemmernes arbejdsliv

6. Et demokratisk solidarisk velfærdssamfund

7. Eventuelt.