Afholdte kongresser

Kongres 2017

Danmarks Lærerforenings afholdt ordinær kongres 2017 på Tivoli Hotel & Congress Center i København i dagene 10.-12. oktober 2017. 

 

Tidsplan

Tirsdag 10. oktober kl. 10.30 til kl. 18.00. Evt. aftenmøde kl. 19.30
Onsdag 11. oktober kl. 9.00 til kl.17.00.
Torsdag 12. oktober kl. 9.00-18.00 (senest)

 

Endelig dagsorden

 1. Mødets åbning og valg af dirigenter
 2. Forretningsorden
 3. Formandens beretning
 4. Opstilling af krav til OK-forhandlingerne i 2018
 5. Foreningens arbejde med et folkeskoleideal
 6. Arbejdsliv 2017 – profession og rammer
 7. Demokratiets fremtid – fagbevægelsens og medlemmernes rolle
 8. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant – for perioden 1.1.2018 – 31.12.2021
 10. Årsrapport for 2015 og 2016
 11. Fastsættelse af kontingentet for 2018 og kontingentramme for 2019
 12. Eventuelt.
Kongresreferat 2017