Afholdte kongresser

Kongres 2019

Danmarks Lærerforening holdt ordinær kongres i Tivoli Hotel & Congress Center i København d. 1.-3. oktober 2019.

 

Formandens mundtlige beretning

 

Tale af KL's formand Jacob Bundsgaard 

 

Tale af Lizette Riisgaard, formand for FH

 

Tale af David Edwards, generalsekretær for Education International

 

Tale af Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister

 

Dagsorden

 1. Mødets åbning og valg af dirigenter

 2. Forretningsorden

 3. Formandens beretning

 4. Folkeskoleideal

 5. Periodeforhandlingen og det videre arbejde med Ny Start

 6. Er vi gearet til fremtiden?

 7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

 8. Forslag om løn og honorarer til foreningens formand, foreningens næstformand, foreningens øvrige forretningsudvalgsmedlemmer samt til hovedstyrelsens øvrige almindelige medlemmer inkl. formanden for Lærerstuderendes Landskreds

 9. Valg af formand
  For perioden fra afslutningen af den ordinære kongres 2019 til afslutningen af den ordinære kongres 2023

 10. Valg af næstformand
  For perioden fra afslutningen af den ordinære kongres 2019 til afslutningen af den ordinære kongres 2023

 11. Valg af revisor og revisorsuppleant for perioden 1.1.2020 – 31.12.2023

 12. Årsrapport for 2017 og 2018

 13. Fastsættelse af kontingentet for 2020 og kontingentramme for 2021

 14. Eventuelt.