Afholdte kongresser

Kongres januar 2013

Tirsdag den 8. januar 2013 holdt foreningen ekstraordinær kongres. Der var kun et punkt på dagsordenen (udover valg af dirigenter og fastsættelse af forretningsorden): Folkeskolereform og aftaleforhandlinger. Umiddelbart efter kongressens afslutning udsendte foreningen denne pressemeddelelse
Politik_062 Danmarks Laere Forening Congress 013

Dagsorden:

1. Mødets åbning og valg af dirigent

2. Forretningsorden

3. Folkeskolereform og aftaleforhandlinger

Lærerkongres ønsker samarbejde om skolereform

Danmarks Lærerforenings ekstraordinære kongres opfordrer i dag regeringen til samarbejde om en reform af folkeskoleloven. Et nyt udspil fra lærerforeningen skal imødekomme regeringens ønske om mere sammenhæng i elevernes skoledag. Kongressen tilbyder øget undervisningstid, så lærerne underviser 25 timer ugentligt i sammenhængende forløb.

I regeringens oplæg til reform af folkeskoleloven lægges der op til en mere sammenhængende skoledag med mulighed for at inddrage praktiske elementer i undervisningen. Danmarks Lærerforening foreslår, at der skabes mulighed for, at undervisningens organisering for alvor nytænkes, så der skabes reel mulighed for fordybelse og bedre rammer for at inddrage praktiske aktiviteter i elevernes læring. Elevernes undervisning organiseres i et sammenhængende forløb uden den traditionelle lektionsopdeling og faste frikvarterer.

"Vi vil gerne give eleverne mere undervisning - også mere undervisning end regeringen lægger op til, hvis der skabes mere sammenhæng i elevernes hverdag. Det er ikke skolens ringeklokke, der skal diktere, hvordan skoledagen organiseres. Lærernes skal tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i elevernes behov, så eleverne er bedst muligt motiverede og dermed lærer mest muligt. Med en sammenhængende undervisningsdag vil alle lærere kunne levere 25 timers undervisning om ugen," siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Den samlede undervisningsuge vil for eleverne i 6. klasse i den traditionelle lektionsopdelte undervisning være på 22 timer 45 minutter efter regeringens forslag. Med DLF's forslag om en sammenhængende undervisningsdag vil den udvidede undervisningstid, som eleverne får stillet til rådighed være på ca. 28 timer og 30 minutter om ugen. Den udvidede undervisningstid skal skabe bedre rum og mulighed for en afveksling i undervisningsaktiviteterne efter elevernes behov. Dermed kommer kvaliteten i undervisningen i fokus."

"Med den klare opbakning, der har været på dagens kongres, sender vi et utvetydigt signal til regeringen om, at lærerne meget gerne vil gå aktivt ind i et samarbejde om en kommende folkeskolereform. Vi kommer nu med et samlet udspil om, hvordan vi ser mulighederne for at gøre en god skole bedre. Ved at tilrettelægge undervisningen som et sammenhængende forløb får vi mulighed for at tilbyde eleverne mere undervisning uden at gå på kompromis med kvaliteten i form af god forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Udspillet er bakket op af kongressen, og vi vil nu sende det videre til regeringen som oplæg til videre dialog," siger Anders Bondo Christensen.

Udspillet fra Danmarks Lærerforening og kongressens vedtagelse kan læses via linkboksen til højre.

Her kan du se transmission fra den åbne del af den ekstraordinære kongres: