Afholdte kongresser

Kongres juni 2018

Politik_076 Danmarks Laere Forening Congress 104

Danmarks Lærerforening afholdt ekstraordinær kongres 7. juni 2018 kl. 10.30 – 15.30 i Øksnehallen i København.

 

Dagsorden

1. Mødets åbning og valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden

3. OK18 - foreningens position og muligheder

4. Eventuelt.