Afholdte kongresser

Kongres oktober 2018

Politik_076 Danmarks Laere Forening Congress 104
Danmarks Lærerforening afholdt ordinær kongres 2018 på Tivoli Hotel & Congress Center i København i dagene 30.-31. oktober 2018.

Danmarks Lærerforening afholdt ordinær kongres 2018 på Tivoli Hotel & Congress Center i København i dagene 30.-31. oktober 2018. 

 

Endelig dagsorden
1. Mødets åbning og valg af dirigenter
2. Forretningsorden
3. Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse af de fremadrettede perspektiver
4. Drøftelse af folkeskoleideal
5. Danmarks Lærerforenings videre arbejde i en styrket fagbevægelse
6. Perspektiver og muligheder på baggrund af ”Ny start”-samarbejdet
7. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
8. Eventuelt

 

Liste over samtlige udsendte bilag

Kongresreferat oktober 2018