Om DLF Internationalt samarbejde

Bruxelleskontoret

Danmarks Lærerforening har et kontor i Bruxelles, hvorfra foreningen løbende følger med i international politik og varetager foreningens interesser i forhold til internationale politiske institutioner som EU, OECD og UNESCO. En stor del af dette arbejde finder sted inden for rammen af Danske Lærerorganisationer International (DLI). DLI er en arbejdsgruppe under Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS), som består af BUPL, DLF, FSL, GL, HL, Uddannelsesforbundet og Dansk Magisterforening.

DLI koordinerer Danmarks Lærerforenings og de øvrige medlemsorganisationers indsatser vedrørende EU, OECD, FN og andre internationale politiske institutioner. Desuden arbejder DLI med en række internationale sager inden for særligt uddannelses- og beskæftigelsespolitik med relevans for medlemsorganisationerne og deres medlemmer.

DLI’s sekretariat er placeret i kontoret i Bruxelles og i Danmarks Lærerforenings sekretariat i København.

www.dus.dk/dli kan du følge DLI’s arbejde. Her kan du bl.a. finde de seneste nyheder og notater ligesom du kan abonnere på såvel den ugentlige nyhedsoversigt som nyhedsbrevet Internationalt Perspektiv, der udkommer en gang i kvartalet.