Om DLF

Kongres november 2021

Dlf Logo Dark Green (1)
Danmarks Lærerforenings ordninære kongres 2021 afholdes i Tivoli Hotel & Congress Center 2.-4. november 2021.

Dagsorden 
1. Mødets åbning og valg af dirigenter

2. Forretningsorden

3. Formandens beretning

4. Principprogrammet

5. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter

6. Årsrapport for 2019 og 2020

7. Fastsættelse af kontingentet for 2022 og kontingentramme for 2023

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for perioden 1.1.2022 – 31.12.2026

9. Eventuelt.

Hent foreløbig dagsorden med formålsbeskrivelser.

Livestream
Kongresen bliver streamet live fra denne side.