Om DLF

Mål og værdier

Danmarks Lærerforenings arbejde er styret af en række bestemmelser, der er vedtaget af kongressen eller hovedstyrelsen
2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0245

Danmarks Lærerforenings mål og værdier

Danmarks Lærerforening skal være medlemmernes fagforening, der udvikles i en levende dialog om, hvordan foreningens mål og værdier skal forstås og realiseres.

Danmarks Lærerforening er en partipolitisk uafhængig organisation, som har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, faglige, økonomiske og tjenstlige interesser, styrke sammenholdet og virke for folkeskolens udvikling og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges med.

Hjørnestenene for, hvordan vi som fagforening forholder os til os selv, vores opgaver og den fremtid, vi gerne vil præge for medlemmerne er:

Udover hjørnestenene arbejder Danmarks Lærerforening dynamisk med strategiudvikling herunder formulering af visioner og målsætninger.