Mål og værdier

Danmarks Lærerforenings arbejde er styret af en række bestemmelser, der er vedtaget af kongressen eller hovedstyrelsen.
Mål og værdier

Vores arbejde er styret af bestemmelser, der er vedtaget af kongressen eller hovedstyrelsen.

Mission, vision og målsætninger

Mission, vision og målsætninger er politiske og administrative beslutninger.

Regler for sagsbehandling

Læs om retningslinjer, som skal sikre medlemmernes retssikkerhed.