Mål og værdier

Danmarks Lærerforenings arbejde er styret af en række bestemmelser, der er vedtaget af kongressen eller hovedstyrelsen.
2018 12 10 Broenshoej Dlf Genre Fotos0137
Medlemmernes fagforening

Vores arbejde er styret af bestemmelser, der er vedtaget af kongressen eller hovedstyrelsen.

Mission, vision og målsætninger

Mission, vision og målsætninger er politiske og administrative beslutninger.

Regler for sagsbehandling

Læs om retningslinjer, som skal sikre medlemmernes retssikkerhed.