Om DLF Mål og værdier

DLF´s Mission, vision og målsætninger

Danmarks Lærerforeningen fastlagde i 2014 ”Mission, vision og målsætninger” som et fælles pejlemærke for politiske og administrative beslutninger i foreningen.

Med mission, vision og målsætninger menes,

  • Missionen svarer på spørgsmålet: Hvorfor er foreningen sat i verden?
  • Visionen er beskrivelsen af en ønsket tilstand. En vision er ambitiøs og rækker flere år ud i fremtiden. Der kan være tale om såvel samfundsmæssige/politiske visioner som organisatoriske.
  • Målsætningerne er en konkretisering af, hvad der skal være opnået i 2019 for, at vi er på rette vej mod den ønskede tilstand.

Danmarks Lærerforening skal i 2019 have gjort en forskel for at øge respekten for lærernes professionalisme. Foreningen skal være en respekteret aftale- og udviklingsaktør i uddannelsesspørgsmål og være det naturlige centrum for et professionsfælleskab mellem medlemmer fra en bred række af uddannelsesinstitutioner.

Realisering af visionen forudsætter, at foreningen på alle niveauer er i stand til at træffe de rigtige strategiske valg i forhold til disse målsætninger. Det gøres ikke èn gang for alle. Enhver beslutning om en aktivitet, politik mv, bør principielt kunne begrundes ud fra en afvejning af de forskellige hensyn til realisering af visionens målsætninger.

Missionen tager afsæt i, at vi betragter vores faglige krav som en integreret del af vores bestræbelser på at understøtte vores medlemmer i at levere arbejde af høj kvalitet. Det gælder lærernes undervisning i folkeskolen og kvaliteten af arbejdet medlemmer udøver andre steder.

Læs også: Kongres 2014: Mission, vision og målsætninger