Om DLF Mål og værdier

Regler for sagsbehandling

Danmarks Lærerforenings sagsbehandling skal have en høj kvalitet, derfor er der udarbejdet et sæt retningslinjer, som skal sikre dette og medlemmernes retssikkerhed.

Både centralt og lokalt skal foreningen være i stand til professionelt at værne om og sikre medlemmernes retssikkerhed.

Medlemsserviceringen og sagsbehandlingen skal have et højt kvalitativt niveau, uanset det enkelte medlems kredstilknytning. Derfor har foreningen udarbejdet retningslinjer for sagsbehandlingens kvalitet og medlemmernes retssikkerhed.

Danmarks Lærerforening har også en opmandsinstans, der har den opgave at behandle medlemmernes klagesager. Det sker for at sikre, at medlemmerne får rigtige og ensartede afgørelser.