Organisationen Kongressen

Delegerede

Hvert andet år vælges 242 lærere som delegerede til kongressen. Sammen med hovedstyrelsen, 10 fra fraktion 2 (børnehaveklasseledere), 4 delegerede fra Skolelederforeningen, 10 delegerede fra fraktion 4 (pensionister) og 10 fra Lærerstuderendes Landskreds samt 2 repræsentanter fra den grønlandske lærerorganisation, IMAK, udgør de kongressen

De delegerede vælges på generalforsamlingen i den enkelte kreds. Hver kreds tildeles et antal delegerede efter medlemstallet i kredsen. Skolelederforeningen vælger 4 delegerede, og pensionisterne, børnehaveklasselederne og de lærerstuderende vælger hver 10 delegerede.